• Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

  broken image

   

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest niezależną inicjatywą, finansowaną przez obywateli dla obywateli. W ciągu 6 lat działalności przekazał ponad 3 mln zł na wsparcie 250 inicjatyw obywatelskich. Bardzo różnorodnych, pokazujących, jak obywatele i obywatelki potrafią reagować na kryzysy: praworządności, praw mniejszości, uchodźczy, jak są zdolni samoorganizować się i brać sprawy w swoje ręce, gdy zawodzą instytucje.

   

  Dzięki niezależnym środkom może szybko i elastycznie reagować na potrzeby aktywistów i organizacji działających lokalnie, jak i w skali ogólnopolskiej. Udowadnia, że obywatele i obywatelki mogą mieć wpływ na rzeczywistość. Gdy zawodzą instytucje, które powinny dbać o ochronę przyrody, Fundusz Obywatelski pomaga budować ruch społecznych, aby chronić lasy przed wycinką. Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego lokalni aktywiści patrzą władzy na ręce. Dociekają, jak są wydawane publiczne pieniądze, wygrywają sądowe batalie o dostęp do informacji publicznej z organami władzy wykonawczej i samorządowej. Przypominają, że to my, obywatelki i obywatele, wyznaczamy władzy granice.

   

  Fundusz Watchdogów - wspieramy lokalnych strażników

  broken image

  W 2022 roku utworzyliśmy Fundusz Watchdogów na rzecz rozwoju lokalnych organizacji strażniczych. Fundatorem Funduszu jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która przekazała na niego 155 tysięcy zł. Fundusz będzie wspierać finansowo lokalne organizacje strażnicze monitorujące władze lokalne. Chcemy w ten sposób nie tylko wzmocnić instytucjonalnie, ale też pomóc w rozwoju działań doświadczonym lokalnym organizacjom strażniczym.

   

  Wsparcie dotyczy obszarów objętych związanych z szeroko rozumianą kontrolą obywatelską, w szczególności działań na rzecz: prawa do informacji, dobrego rządzenia, ochrony integralności i praworządności działania instytucji publicznych oraz działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, w tym edukacji obywatelskiej.

   

  W 2022 roku do aplikowania w konkursie o dotację z Funduszu o maksymalnej wysokości 40 000 zł zaprosiliśmy zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji; działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej. W konkursie, zorganizowanym przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zgłoszono 9 wniosków, a dotacje otrzymały cztery inicjatywy:

  • Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) – Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych – 34 200 zł
  • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) – Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego – 39 976 zł
  • Stowarzyszenie “Nasze Miasto” w Stalowej Woli – Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola – 29 000 zł
  • Fundacja Wolności (Lublin) – Po(mocny) watchdog – 38 340 zł.

  W 2023 roku 6 inicjatyw otrzymało wsparcie ze środków Funduszu Watchdogów i Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

  • Fundacja Wolności (Lublin)Niezależny watchdog w lubelskim – 40 000 zł
  • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (Łódź)Dla bezpiecznych spacerów w lesie – monitoring i poradnictwo – 39 540 zł
  • Fundacja Odpowiedzialna Polityka (Warszawa)Monitoring nadużycia zasobów administracyjnych w kontekście wyborów w Polsce – opracowanie metodologii i budowa koalicji – 40 000 zł
  • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) #BIPdokawy – 39 999 zł
  • Stowarzyszenie Nasze Miasto (Stalowa Wola)Stalowa Wola zieloną stolicą jawności – 33 000 zł

  Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są tu.

   

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska przewiduje w Regulaminie wydatkowania środków z 1% coroczne przekazywanie co najmniej 15% zebranych z 1% środków na Fundusz Watchdogów.

 • Fundusz im. Edwarda J. Wende

  broken image

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.
   

  Fundusz im. Edwarda J. Wende został założony przez członków rodziny Wende i utrzymuje się dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych. Fundacja dla Polski w imieniu fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad działaniami organizacyjnymi.

  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.


  Fundusz przyznaje Nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej.

   

  Partnerzy Nagrody:

  Naczelna Rada Adwokacka

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Partnerzy medialni:

  Rzeczpospolita

  TOK FM

  TVN 24

   

  Partner wspierający:

  Wydawnictwo C. H. Beck

   

  Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende
  I edycja, 2003 r. - Jan Maria Rokita
  II edycja, 2004 r. - Witold Kulesza
  III edycja, 2005 r. - Irena Lipowicz
  IV edycja, 2006 r. - Marek Safjan
  V edycja, 2007 r. - Jacek Taylor
  VI edycja, 2008 r. - Marek Antoni Nowicki
  VII edycja, 2009 r. - Stanisław Waltoś
  VIII edycja, 2011 r. - ś.p. Stanisław Mikke
  IX edycja, 2012 r. - Adam Daniel Rotfeld
  X edycja, 2013 r.- Mikołaj Pietrzak
  XI edycja, 2015 r.- ś.p. Karol Modzelewski
  XII edycja, 2017 r. - Jerzy Zajadło
  XIII edycja, 2019 r. - Igor Tuleya

  XIV edycja, 2021 - Ewa Wrzosek

  XV edycja, 2021 - Paweł Juszczyszyn

   

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Przemysław Rosati, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

   

   

  broken image

  Sędzia Paweł Juszczyszyn laureatem XV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Inicjatywa Tour de Konstytucja z wyróżnieniem

  19 października 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Edwarda J. Wende. Laureatem XV edycji Nagrody został sędzia Paweł Juszczyszyn. Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende wskazała na odwagę sędziego Pawła Juszczyszyna w obronie godności ludzkiej, praw i wolności, sprawiedliwości oraz odwagę w obliczu represji ze strony aparatu politycznego.

   

  Wyróżnienie trafiło do inicjatywy Tour de Konstytucja, która po raz trzeci w tym roku przemierzyła Polskę, organizując spotkania z obywatelkami i obywatelami wokół Konstytucji. W tym roku Tour de Konstytucja odbywał się pod hasłem „Głosuję na Polskę”, a naspotkaniach z Konstytucją przybliżano dodatkowo temat praw wyborczych i systemu wyborczego, mobilizując do udziału w wyborach.

  broken image

  Prokurator Ewa Wrzosek laureatką XIV edycji Nagrody
  im. Edwarda J. Wende

   Inicjatywa Nasz Rzecznik z wyróżnieniem

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. - Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody.

   

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

  broken image

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende

   Twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende. Laureatem XIII edycji Nagrody został Pan Sędzia Igor Tuleya. Honorowe wyróżnienie, przyznane po raz pierwszy w historii nagrody, trafiło do czterech osób współtworzących inicjatywę #Wolne Sądy.

   

  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej.

   

  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

 • Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Allianz

  broken image

   

  Fundusz Agentów “Bądźmy Solidarni“ to wspólna inicjatywa agentów oraz firmy Aviva, od 02.07.2022 r. fundusz działa pod marką Allianz. Jego celem jest udzielanie pomocy agentom oraz ich najbliższym w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby. Program finansowany jest wspólnie przez agentów i Allianz: do każdej złotówki wpłaconej przez agenta, Allianz dodaje swoją złotówkę.

   

  Fundacja dla Polski pełni rolę administratora Funduszu, dysponując środkami w porozumieniu z Fundatorem.

 • Działania zakończone

  broken image

  Projekt "NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities
  in Poland"

  W 2020 roku Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland". Jego głównym celem było promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt badał postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promował aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem było stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymieniała wiedzę i wykorzystywała sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).

   

   

  broken image

  Program Transnational Giving (TGE)

  TGE to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one
  w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Do czerwca 2020 roku TGE była reprezentowana przez Fundację dla Polski.

   

  Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla darczyńców. Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych w kraju zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość otrzymania darowizn z zagranicy na działalność statutową.

   

   

 • broken image

  YouthBank

  YouthBank to program, który angażuje młodzież w proces inicjowania i realizacji projektów na rzecz lokalnych środowisk. Uczy wyrażania własnych poglądów i odwagi w podejmowaniu decyzji. Wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań. Daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej. Trwale przyczynia się do większego zrozumienia specyfiki środowiska, w którym żyje
  i procesów w nim zachodzących.

   

  Pierwszy YouthBank powstał w Irlandii Północnej. Jego rolą było pobudzanie współpracy
  i zrozumienia między młodzieżą katolicką i protestancką. Ta idea aktywnego wspierania młodzieży w działaniach społecznych zyskała szerokie zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko w Europie, ale także w Azji i Afryce. Idea YouthBank, niezależnie od różnic kulturowych i społecznych, jest realizowana w ponad 200 społecznościach lokalnych. YouthBanki z całego świata współpracują ze sobą, tworząc międzynarodową sieć wspieraną przez YouthBank International

   

  Celem programu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Założeniem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt. Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.

   

  I edycja programu YouthBank odbyła się na Mazowszu w latach 2014-2015. W ramach projektu młodzież z Białobrzegów, Żuromina i Płocka zrealizowała 16 projektów społecznych
  o wartości ponad 30 tys. zł. Tematyka zwycięskich projektów dotyczyła najróżniejszych potrzeb społecznych: zdrowia, niepełnosprawności, wykluczenia, kultury oraz aktywnego spędzania czasu przez młodzież. Polecamy film z realizacji projektu. Projekt był realizowany
  w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
  II edycja programu YouthBank objęła 5 lokalnych społeczności: w Białobrzegach, Żurominie, Niedrzwicy Dużej, Gminie Jabłonnej i w Żywcu. Młodzież zrealizowała 29 projektów społecznych o wartości ponad 45 tys. zł. Partnerami II edycji programu byli: Fundacja PZU, Fundacja Orange, Fundacja Lotto Milion Marzeń. III edycja programu YouthBank była realizowana w Żurominie i w Żywcu.

  broken image

  Młodzież i Filantropia

  Celem projektu Młodzież i Filantropia było zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród licealistów i gimnazjalistów. Projekt dostarczył nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudzał kreatywność, zachęcał do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomagał zrozumieć ideę filantropii.

   

  Działania realizowane w ramach projektu w latach 2016-2017 objęły:

  • Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie liceów i gimnazjów zdobywali wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczyli się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, rozwijali umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego oraz przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych;
  • Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznały wybrane przez siebie organizacje, gromadziły informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych;
  • Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje były oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych. Zwycięskie zespoły uczniów zdobywały nagrody i przekazywały je lokalnym organizacjom pozarządowym.

  Partnerzy projektu: Fundacja BGŻ PNB PARIBAS oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski
  i Wojewoda Podlaski. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  broken image

  Program Dzieci Ulicy

  Celem programu Dzieci Ulicy, zrealizowanego w ponad 30 miejscowościach, była poprawa poziomu życia młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich potencjału oraz społecznych, edukacyjnych i zawodowych kompetencji na starcie w dorosłe życie zawodowe. Uruchomiono fundusz stypendialny "Ekonomia na Ulicy". Zrealizowano projekt "Zacznij liczyć na siebie", we współpracy
  ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły z Radomia i Fundacją Kolos z Warszawy
  oraz skierowany do młodych kobiet projekt "Lepszy start - spełnione w działaniu".

  broken image

  Sprawne organizacje pozarządowe

   

  Akademia Zarządzania Finansami NGO

  Celem projektu było podniesienie kwalifikacji organizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego, a w szczególności – dokonywania właściwego podziału odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorczymi organizacji, planowania finansowego przy zapewnieniu płynności finansowej organizacji, prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz planowania działalności gospodarczej. Zrealizowane w ramach projektu działania objęły prowadzenie portalu tematycznego

  o finansach w organizacjach pozarządowych, szkolenia, indywidualne doradztwo i coaching. Projekt realizowano w partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich od stycznia 2012 r. lipca 2013 r., przy wsparciu finansowym
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

   

  DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie
  i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego

  Celem projektu "DROGOWSKAZ DLA NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego" był wzrost potencjału
  III sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardu finansowego dla organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką jakość realizacji zadań publicznych przy współudziale 144 przedstawicieli 72 organizacji poprzez działania szkoleniowo-doradcze
  w latach 2013-2014. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  broken image

  Fundusze filantropijne i powierzone

  Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej

  Celem Funduszu Pamięci Haliny Mikołajskiej było budowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej.

  Halina Mikołajska (1925-1989) – aktorka, reżyserka, intelektualistka i działaczka społeczna.
  U szczytu sławy zdecydowała się przystąpić do Komitetu Obrony Robotników, za co zapłaciła zawodową banicją. W czerwcu 2012 roku w warszawskim Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (tuż za Senatem RP) została odsłonięta rzeźba Haliny Mikołajskiej autorstwa rzeźbiarki Krystyny Fałdygi-Solskiej. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w towarzystwie pani Danuty Szaflarskiej.

   

  Fundusz Złota Perła

  Celem Funduszu Złota Perła było wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki. Dotacje funduszu Złota Perła trafiły m.in. do Warszawskiego Chóru Chłopięcego, do Fundacji Katarzyny Kozyry, promującej twórczość artystek Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacji Art Transfer popularyzuj,ącej tematykę kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży oraz wspierającej osoby starsze w dostępie do życia społeczno-kulturalnego, Fundacji Zmiana prowadzącej Biblioteki Sąsiedzkie i program Książki w pudle (edukacja czytelnicza w zakładach karnych) oraz na rzecz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki.

   

  Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego

  Jednym z pierwszych funduszy filantropijnych w Polsce był Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego utworzony przy naszej Fundacji. Jego inicjatorami byli żona Andrzeja i grupa jego przyjaciół, a także doceniający jego osiągnięcia ministrowie pracy i polityki społecznej różnych rządów. Laureatami Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawanej w ramach działań funduszu są m.in.: Henryk Wujec, Henryka Krzywonos-Strycharska, Henryka Bochniarz, Bogdan Zdrojewski i Anna Dymna. W 2007 roku fundatorzy powołali samodzielną Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego. Zadania oraz kapitał, którym zarządzaliśmy przez 10 lat, zostały przekazane nowo powstałej organizacji.

   

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

  Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół, pomagał młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego. Od 2013 r. fundatorem Funduszu była firma Archicom SA. Fundusz przyznawał coroczną Nagrodę Architektoniczną za prace z zakresu: budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk.

   

  Fundusz Bankowo Zaangażowani Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

  Fundusz Bankowo Zaangażowani powstał z inicjatywy zarządu i pracowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Jego celem było przeciwdziałanie problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. Pracownicy Banku wspierali wartościowe inicjatywy lokalnych organizacji społecznych i pomagali najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.
   

  Fundusz Krzyś

  Fundusz założony przez anonimowego fundatora i wspierany dodatkowo przez indywidualne osoby przyczyniał się do usprawniania procesów adopcyjnych oraz zmiany podejścia do dzieci i poszanowania ich praw, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje
  z funduszu przekazano na działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa, intymności
  i własności dzieci.