• Misja Fundacji dla Polski

  Misją Fundacji dla Polski jest promocja postaw filantropijnych i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Władze i zespół Fundacji dla Polski

  Rada Fundacji dla Polski

  Katarzyna Batko-Tołuć - Członkini Rady
  Katarzyna Morawska - Członkini Rady
  Jan Jakub Wygnański - Przewodniczący Rady

   

  Zarząd Fundacji dla Polski

  Julia Brykczyńska - Członkini Zarządu

  Zofia Komorowska – Członkini Zarządu

  Katarzyna Sadło - Członkini Zarządu

   

  Zespół Fundacji dla Polski

  Julia Brykczyńska

  Agnieszka Gajek

  Izabela Milczarek

  Monika Zagórska

  Statut Fundacji

 • 25 lat Fundacji dla Polski

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce jako przedstawicielstwo największej francuskiej fundacji – Fondation
  de France. Jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz.

   

  Fundacja dla Polski odegrała pionierską rolę w odbudowie i wspieraniu ruchu obywatelskiego w Polsce. Działania Fundacji wyrażały się zarówno w formie wsparcia finansowego, jak i pomocy organizacyjnej dla nowych inicjatyw społecznych. Dzięki wsparciu Fundacji w pierwszej połowie lat 90-tych powstało bądź rozbudowało swoją bazę i działalność wiele placówek społecznych i publicznych, zwłaszcza funkcjonujących w małych miejscowościach. Staraliśmy się wspierać w szczególności inicjatywy oryginalne i modelowe, stanowiące wzór dla innych organizacji i instytucji, wzbogacając dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie oświaty, pomocy społecznej i kultury. W kolejnych latach Fundacja prowadziła działania adresowane do dzieci i młodzieży(programy "Dzieci Ulicy", YouthBank, Młodzież i Filantropia).

   

  Fundacja dla Polski skupiała się w swoich działaniach na promowaniu postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Stworzyła kompleksowy system usług filantropijnych, którego elementem są fundusze filantropijne, doradztwo filantropijne oraz pomoc
  w tworzeniu fundacji. Prowadziła również działania edukacyjne popularyzujące wiedzę o filantropii oraz o praktycznych możliwościach wspierania inicjatyw społecznych.