• broken image

  Wspieramy obywatelską i demokratyczną Polskę

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która przez ponad 25 lat działalności realizowała inicjatywy na rzecz ruchu obywatelskiego oraz na rzecz rozwoju filantropii w Polsce. Obecnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Poprzez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspieramy finansowo organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic porozmawiać przy wspólnym stole. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji publicznej i ugrupowań politycznych. Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są wpłaty obywateli oraz przekazywany przez nich na ten cel 1% podatku.


  Fundacja dla Polski prowadzi także fundusze filantropijne: Fundusz im. Edwarda J. Wende, Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva i Fundusz Złota Perła.

 • broken image

  Bronimy praw obywatelskich i patrzymy władzy na ręce

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest niezależną inicjatywą, finansowaną przez obywateli dla obywateli. Wspierając Fundusz Obywatelski, wspierasz wiele organizacji społecznych, które nie mają szansy na finansowanie z innych źródeł.

   

  Wspieraj działania obywatelskie! To od nas zależy w jakiej Polsce będziemy żyć.

 • broken image

  Wspieramy obywatelską i demokratyczną Polskę

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która realizowała inicjatywy na rzecz ruchu obywatelskiego oraz na rzecz rozwoju filantropii w Polsce. Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Fundacja prowadzi Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Fundusz Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w Polsce i Prawniczy Fundusz Solidarności, Fundusz Watchdogów oraz Fundusz im. Edwarda J. Wende, Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Allianz i Fundusz upamiętnienia Karola Modzelewskiego.

  broken image

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

  FunduszObywatelski im. Henryka Wujca jest niezależną inicjatywą, finansowaną przez obywateli dla obywateli, która działa jak koło ratunkowe dla innych organizacji społecznych, aktywistek i aktywistów. Dzięki Funduszowi wiele inicjatyw szybko i bez zbędnych formalności otrzymuje pieniądze niezbędne do działania. Aktywiści i aktywistki walczą o jawność i sprawdzają, jak lokalne władze wydają środki publiczne, chronią lasy przed wycinką. Docierają do miast i miasteczek w całej Polsce z rozmowami o naszych konstytucyjnych prawach. Bronią praw mniejszości i ratują uchodźców nagranicy. Starają się, aby każdy był traktowany z szacunkiem i czuł się bezpiecznie. Pomagają ludziom rozmawiać pomimo dzielących ich różnic.

  W ciągu 5 lat działalnościFundusz Obywatelski wsparł 235 inicjatyw obywatelskich. Bardzo różnorodnych, pokazujących, jakobywatele i obywatelki potrafią samoorganizować się i brać sprawy w swoje ręce.

   

  Dowiedz się więcej

 • Aktualności

  broken image

  Organizacje walczące o prawa człowieka w Polsce rozpoczęły nabór zgłoszeń do Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca

  Znasz kogoś, kto w wyjątkowy sposób wspiera osoby działające na rzecz praw człowieka? Zgłoś tę osobę do Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca.

   

  Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca jest przyznawaną w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka nagrodą organizacji społecznych dla pomagających pomagającym – za wyjątkowe wsparcie osób i organizacji działających na rzecz praw człowieka. Laureatką pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca została w grudniu 2022 roku dr Hanna Machińska. Nabór zgłoszeń do kolejnej edycji potrwa do 10. października 2023 r. Zgłoszenia można składać online pod adresem: funduszobywatelski.pl/nagrodaobywatelska

  broken image

  Od prasy regionalnej do Orlen Press. Sytuacja w mediach należących do Polska Press. Raport HFPC

  Przejęcie spółki Polska Press, największego wydawcy mediów regionalnych w Polsce, przez Orlen negatywnie wpłynęło na swobodę działalności dziennikarskiej w tych mediach – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sfinansowanego przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

   

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeprowadziła wywiady z dziennikarzami i dziennikarkami różnego szczebla, którzy pracowali lub pracują w mediach regionalnych wydawanych przez Polska Press po przyjęciu jej przez Orlen. Zebrane informacje posłużyły do stworzenia raportu „Od prasy regionalnej do Orlen Press. Sytuacja w mediach należących do Polska Press”.

   

  Dowiedz się więcej.

  broken image

  ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR do XV już edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende do 31 maja!

  Poza Nagrodą, czeka również Honorowe Wyróżnienie dla inicjatywy lub instytucji/ organizacji promującej wartości Nagrody, które sfinansuje Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

  Kapituła Nagrody wybierze laureata/tkę spośród zgłoszonych i zaangażowanych w działalność publiczną osób, doceniając jej/jego szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego. Nagrodę otrzyma osoba, która działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a w swojej działalności na rzecz dobra publicznego oraz praw człowieka i obywatela, wyróżniła się odwagą cywilną i niezłomnością zasad. Laureatkami i laureatami poprzednich edycji byli m.in. prok. Ewa Wrzosek, sędzia Igor Tuleya, prof. Jerzy Zajadło czy Karol Modzelewski.

  Fundacja dla Polski i Kapituła Nagrody zapraszają także do zgłaszania inicjatyw i instytucji/ organizacji spełniających powyższe kryteria – mogą one otrzymać Wyróżnienie, które w tym roku będzie miało też wymiar finansowy.

   

  Organizator Nagrody: Fundacja dla Polski

  Partnerzy Nagrody: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

  Partnerzy Medialni: Rzeczpospolita, Radio TOK FM, TVN24

  Partner Wspierający: Wydawnictwo C.H.Beck

   

  Więcej informacji: https://www.fdp.org.pl/nagrodawende

   

  broken image

  WYNIKI KONKURSU Funduszu Obywatelskiego “Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce”

  Znamy już zwycięzców konkursu Funduszu Obywatelskiego "Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce".

   

  W ramach ścieżki 1. konkursu wspieramy osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje sprawdzające, czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywateli, szanuje publiczne pieniądze i działa na rzecz dobra wspólnego. Komisja oceniająca wnioski wybrała 12 inicjatyw, które otrzymują dofinansowanie.

   

  Do składania wniosków w drugiej ścieżce – wsparcie instytucjonalne do 40 000 zł – wspieranej finansowo przez naszego partnera, Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapraszaliśmy zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji – czyli już naprawdę doświadczone watchdogi!

   

  W ścieżce 2. złożono 14 wniosków. Gratulujemy zwycięskim 6 organizacjom, których inicjatywy zostały wybrane do dofinansowania. Dodatkowo, 2 organizacje znalazły się na liście rezerwowej – co oznacza, że wciąż mogą otrzymać wsparcie w razie pojawienia się dodatkowych środków.

   

  Więcej informacji na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/

   

  broken image

  Dr Hanna Machińska w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

  Dr Hanna Machińska – osoba z wielkim oddaniem wspierająca aktywistki i aktywistów nawet w najtrudniejszych momentach – dołącza do Kapituły Funduszu Obywatelskiego.

   

  Jeszcze z mandatem Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, na granicy polskobiałoruskiej, przedzierała się przez lasy, aby pomóc zaginionym w lesie i wspierać organizacje pomocowe. Była pod telefonem dla aktywistek i aktywistów zawsze, kiedy potrzebowali jej pomocy. Jeździła na komisariaty, upominać się o prawa zatrzymanych podczas pokojowych protestów w obronie praw mniejszości czy praw kobiet.

  „Dr Hanna Machińska jest dla wielu aktywistek i aktywistów przede wszystkim osobą, której ufają, którą bardzo szanują za jej postawę, jednoznaczne opowiadanie się po stronie praw człowieka i etos pracy. To jej numer telefonu wybierali najczęściej, kiedy potrzebowali wsparcia w swoich działaniach. W grudniu 2022 roku, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka w Polsce, wręczyliśmy po raz pierwszy właśnie jej Nagrodę Obywatelską im. Henryka Wujca – dla pomagających pomagającym. W ten sposób chcieliśmy podziękować Pani Hannie Machińskiej za jej pracę w roli zastępczyni RPO i wsparcie obrońców praw człowieka w Polsce. Teraz z wielką radością mogę poinformować, że dr Hanna Machińska zostaje również członkinią Kapituły Funduszu Obywatelskiego” – mówi Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

  broken image

  Start kampanii społecznej “My, Rodzice dzieci trans”

  Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transpłciowych w tym roku jest dla nas wyjątkowy – oznacza start kampanii społecznej “My, Rodzice dzieci trans”, którą wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

  Co mówią rodzice dzieci trans?
  – Chcemy pokazać, że niczym się nie różnimy od innych polskich rodzin. Zmagamy się z tymi samymi problemami, dzielimy te same radości. Są w nas te same emocje – tak samo miewamy gorsze i lepsze dni. Kłócimy się i kochamy…
  – Doświadczenie transpłciowości w rodzinie poszerzyło nasze horyzonty – wiele musieliśmy się nauczyć, wiele zrozumieć. Doszły nam nowe zmartwienia, ale też radości. Bo choć proces tranzycji wiąże się z wysiłkiem emocjonalnym i finansowym dla całej rodziny, dla naszych dzieci jest przede wszystkim sposobem na dobre życie – a w wielu przypadkach jest sposobem na życie w ogóle…
  – Robimy tę kampanię, aby dzięki zrozumieniu istoty transpłciowości zyskać sojuszników w społeczeństwie: aby nasze dzieci nie musiały na każdym kroku walczyć o używanie preferowanych imion i zaimków, aby nie były szykanowane w dyskursie publicznym, aby nie były dyskryminowane w dziedzinie opieki zdrowotnej. Aby były traktowane jak każdy równoprawny obywatel tego kraju

  – Tylko tyle i aż tyle…
  – Robimy tę kampanię również po to, aby pokazać, że jesteśmy. Nasze transpłciowe dzieci i my, ich rodziny. Szczególnie dziś, w Międzynarodowym Dniu Widoczności Osób Transpłciowych, chcemy, aby to wybrzmiało wyraźnie: jesteśmy – i jest nas wielu. I w ten sposób chcemy też dodać otuchy tym, którzy mają obawy – nie jesteście sami!
  – My, rodzice dzieci trans, stoimy murem za naszymi dziećmi. I za tymi, którzy wsparcia w bliskich nie mają. 

  Poznajcie ich historie na https://zrozumiectransplciowosc.pl/ 

   

  broken image

  Wspieraj działania obywatelskie! Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera finansowo oddolne działania obywateli, którzy biorą sprawy w swoje ręce, gdy zawodzą instytucje publiczne. Dzięki niezależnym środkom może szybko i elastycznie reagować na potrzeby aktywistek i aktywistów oraz lokalnych organizacji społecznych angażujących się w kryzys praworządności, praw mniejszości czy uchodźczy.

   

  Przez 5 lat swojej działalności przekazał już 2,5 mln zł 200 inicjatywom obywatelskim w całym kraju.

   

  To od nas zależy, w jakiej Polsce będziemy żyć.

   

  Przekaż 1,5% na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

   

  Więcej informacji: www.funduszobywatelski.pl/1_5procent/

  broken image

  NIE dla pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym!

  Wraz z Fundacją Odpowiedzialna Polityka, Obserwatorium Wyborczym, Komitetem Obrony Demokracji – Obywatelską Kontrolą Wyborów oraz wieloma organizacjami społecznymi wyrażamy sprzeciw przeciwko pośpiesznym i nieprzemyślanym zmianom w Kodeksie wyborczym procedowanym obecnie przez Parlament.

   

  Jako organizacje zaangażowane w obserwację procesu wyborczego, a także dbające o demokratyczne podstawy prawne przeprowadzenia wyborów wzywamy do zaniechania prób zmian w Kodeksie wyborczym ze względu na czas i tryb ich wprowadzenia oraz zawarte w proponowanej ustawie treści. Ubolewamy, że nie dopuszczono odpowiednio wcześnie do publicznej dyskusji o zmianach w prawie wyborczym, a ocena proponowanych zmian odbywa się tylko w kontekście zbliżających się wyborów. Jest to oznaka braku szacunku wobec uczestników procesu wyborczego: administracji wyborczej, samorządów, przyszłych kandydatów, a przede wszystkim nas – obywatelek i obywateli.

   

  >>PRZECZYTAJ STANOWISKO>>

  broken image

  Dr Hanna Machińska laureatką pierwszej Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca!

  Rzeczniczka Praw Obywatelskich, która nie tylko stoi na straży praw osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach, ale też jak nikt inny pomaga tym, którzy starają się im pomagać. Służyła działaczkom i działaczom radą w najtrudniejszych, najbardziej kryzysowych sytuacjach. Wypowiadała się publicznie jednoznacznie stając po stronie prawa, po stronie praw człowieka i po stronie elementarnej ludzkiej przyzwoitości. (…) Zawsze była dla nas, zawsze była z nami. Dzięki niej, nie byliśmy sami - podały organizacje społeczne w uzasadnieniu przyznania Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca dr Hannie Machińskiej.
   

  Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca jest nagrodą organizacji społecznych dla pomagających pomagającym - za wyjątkowe wsparcie dla osób działających na rzecz praw człowieka. Wyróżnienie zostało przyznane przez organizacje pozarządowe w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, podczas finału 22. edycji Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Patronem nagrody jest opozycjonista i działacz społeczny, Henryk Wujec a jej organizatorem Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
  broken image

  Fundusz na rzecz upamiętnienia Karola Modzelewskiego

  23 listopada 2022 roku na warszawskich Powązkach Wojskowych został odsłonięty pomnik upamiętniający Karola Modzelewskiego, w 85. rocznicę jego urodzin. Autorem projektu pomnika jest artysta, Krzysztof Bednarski, twórca słynnej rzeźby z okresu stanu wojennego w Polsce pod nazwą Victoria-Victoria - do której nawiązuje forma pomnika.

  broken image

  Prawniczy Fundusz Solidarności: gratulujemy stypendystom!

  To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy się z Wami podzielić informacją o programie stypendiów dla ukraińskich nauczycieli akademickich. Stypendia Prawniczego Funduszu Solidarności w roku akademickim 2022/2023 otrzymało pięć osób: dr Liudmyla Dubchak, dr hab. Nataliia Mushak, dr Yustyna Samahalska, dr Natalia Semchuk i prof. Oleksandr Sotula. Przez rok będą prowadzić projekty badawcze we współpracy z czterema polskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania), Uniwersytetem SWPS (Wydział Prawa), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Prawa Międzynarodowego) i Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji).

   

  Prawniczy Fundusz Solidarności powstał z inicjatywy prof. Adama Bodnara, członka Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i mec. Anny Frankowskiej, przy wsparciu renomowanych kancelarii prawniczych: Deloitte Legal i Fundacja Deloitte, Domański Zakrzewski Palinka, Linklaters, Romanowski i Wspólnicy, Weil Gotshal & Manges i White & Case. Dotychczas przyznano stypendia w łącznej wysokości 450 000 zł. W listopadzie ruszy kolejny nabór zgłoszeń do naszego programu stypendialnego.
  broken image

  Fundusz Obywatelski partnerem Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

  Bardzo się cieszymy, że dołączamy do grona partnerów Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia! Przewodniczącym Rady Konkursu i jednym z inicjatorów jego powstania był nasz patron, Henryk Wujec.

   
  Do finału 11. edycji Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku weszło 12 zgłoszonych przedsiębiorstw.
   

  Wyniki Konkursu poznamy 17 listopada na Gali Konkursu w Warszawie. Do 16 listopada trwa głosowanie publiczności.

   

  Wejdź na stronę www.glosowanie.konkurs-es.pl i wybierz najlepszą Twoim zdaniem firmę społeczną.

   

   

  broken image

  WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce

  W ramach nowego konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca “WSPÓŁdziałamy!” zapraszamy osoby uchodźcze do tego, aby same zdecydowały o tym, co jest według nich potrzebne i zgłosiły pomysły na działania lokalne, które będą później realizować. W ramach konkursu Fundusz Obywatelski będzie wspierać inicjatywy, których celem jest SAMOORGANIZACJA osób z doświadczeniem uchodźczym, ale także INTEGRACJA i współpraca ze społecznością lokalną, polskim społeczeństwem.

   

  Zgłoszenia można nadsyłać do 21 października!
   
  broken image

  Wspieraj działania obywatelskie

  Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca portal edukacyjny Otwarta Szkoła pomaga nauczycielom przedmiotu Historia i Teraźniejszość realizować podstawę programową bez indoktrynacji i manipulacji.

   
  A wszystko dzięki darowiznom obywateli i obywatelek, dla których ważna jest edukacja wolna od uprzedzeń i wpajania młodzieży czarno-białej wizji świata.
   
  Ty też pomóż zrobić z HiT-u HIT! Przekaż darowiznę na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
   
   
  broken image

  Ogłaszamy wyniki konkursu dla lokalnych watchdogów - ścieżka 1.

  Rozstrzygnęliśmy konkurs Funduszu Obywatelskiego na lokalne działania strażnicze – ścieżka 1. Wsparcie otrzymuje 10 inicjatyw:

  •  Jerzy Migduła (Kraków) - Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach - 4900 zł 
  •  Piotr Szumlewicz (Warszawa) - Kontrola budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - 4900 zł
  •  Koalicja ZaZieleń Poznań (Poznań) - Dobra strona - 4900 zł
  •  Grzegorz Krakowiak (Mierzyn) - System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy/Wójtem - 2307 zł
  •  Jakub Jaworski (Legionowo) - Watchdog prawa człowieka do informacji i praworządności w podmiotach publicznych - 4900 zł
  •  Anna Treit (Kleszczów) - Ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska w okolicach Kleszczowa, edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy, monitoring planu urządzenia lasu na kolejne 10 lat - 5488 zł
  •  Stowarzyszenie MODrzew (Bydgoszcz) - Monitoring wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2021 r. - 4900 zł
  •  Fundacja Dzika Polska (Teremiski) - Społeczna kontrola egzekwowania Standardu FSC w lasach uzdrowiska Supraśl - 4800 zł
  •  Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila (Wrocław) - Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021 - 4900 zł
  •  Akcja ratunkowa dla Krakowa (Kraków) - Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków cz. II - 4900 zł
  •  Wniosek rozstrzygnięty warunkowo: Fundacja Ekologia i Demokracja - Monitoring standardów finansowania organizacji pozarządowych z budżetu gminy Wawer - 4900 zł.
  broken image

  Ogłaszamy wyniki konkursu na projekty strażnicze - ścieżka 2.,  finansowana z  FUNDUSZU WATCHDOGÓW  - Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. 

  W ścieżce 2. zgłoszono 9 wniosków, dotacje otrzymują cztery inicjatywy:

  - Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) - Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych - 34 200 zł

  - Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) - Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego - 39 976 zł

  - Stowarzyszenie "Nasze Miasto" w Stalowej Woli - Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola - 29 000 zł

  - Fundacja Wolności (Lublin) - Po(mocny) watchdog - 38 340 zł

  Łączna kwota przyznanych środków w ścieżce 2. wynosi 141 516 zł.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i Sieć Obywatelska - Watchdog Polska za współpracę!

  broken image

  JAK POMÓC POMAGAJĄCYM - apel organizacji społecznych

  W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę jesteśmy świadkami największej od dekad spontanicznej akcji pomocowej, która angażuje obywateli, organizacje społeczne, firmy, samorządy, media oraz inne instytucje w Polsce. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Forum Darczyńców w Polsce oraz OFOP - przy wsparciu ponad 70 organizacji społecznych – apelują o regularne wpłaty na rzecz organizacji i przypominają, na co zwrócić uwagę, przekazując dary rzeczowe. Dzięki temu będzie można szybciej i lepiej reagować na potrzeby ludzi dotkniętych tragedią.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią apelu.

  broken image

  Pomóż uchodźcom z Ukrainy w Polsce

  Chcemy, żeby osoby, które ze strachu o swoje życie przybyły do Polski, znalazły schronienie i godne warunki życia. Wiemy, że bez społecznego wsparcia będzie im trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego uruchamiamy FUNDUSZ WSPARCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W POLSCE.
   
  Okaż solidarność i przekaż darowiznę na wsparcie interwencyjne dla organizacji społecznych i grup nieformalnych, które organizują i koordynują pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w Polsce. Potrzeby są różne, od opłat za gaz w Domu Ukraińskim w Przemyślu po organizację infolinii w języku ukraińskim.
   
  Organizatorem zbiórki jest Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, zarządzany przez Fundację dla Polski. Wirtualna Polska objęła zbiórkę patronatem.
   
  broken image

  SOLIDARNI Z UKRAINĄ - oświadczenie solidarności polskich organizacji społecznych z Ukrainą.

  24 lutego nad ranem wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Na terytorium Ukrainy wkroczyły oddziały opancerzone, bombardowane są ukraińskie miasta. Nasz wschodni sąsiad znalazł się w stanie wojny. Zbrojna agresja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkańców i mieszkanek Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju.

   

  Atak Federacji Rosyjskiej godzi w podstawowe zasady prawa międzynarodowego, na których opiera się pokojowy ład światowy.
   
  My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.
   
  Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami!
   
  Jako przedstawiciele polskich organizacji społecznych deklarujemy gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zapewniamy także o naszej przyjaźni i solidarności wspólnotę ukraińską w Polsce. Jesteśmy gotowi wspierać działające w naszym kraju ukraińskie organizacje społeczne ze zdwojoną siłą, by pomóc im sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną w tym trudnym czasie.
   
  W świecie, w którym szacunek dla zasad ustępuje przed arbitralnym stosowaniem zbrojnej przemocy żadne wolne państwo i społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne. Dlatego agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego demokratycznego świata; to sprawa polska, europejska, globalna. To także nasza sprawa.
   
  broken image

  Ratujmy ludzi na granicy

  Kilka godzin jazdy od naszych domów głodni, spragnieni i wyziębieni do granic wytrzymałości ludzie – w tym malutkie dzieci – są zmuszani do tułaczki po lasach. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych, życie kolejnych osób jest zagrożone.

   

  Nie możemy patrzeć obojętnie na niezawinione cierpienie tych ludzi. Niezależnie od powodów migracji, sytuacji politycznej, przekonań religijnych - teraz najważniejsze jest ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka.


  Dlatego domagamy się pilnego dopuszczenia profesjonalnej pomocy medycznej i humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.

   

  "Ratujmy Ludzi na Granicy" to kampania organizowana przez Polska Akcja Humanitarna (PAH), Grupa Granica, Rodziny bez Granic, Medycy na granicy, KIK - Klub Inteligencji Katolickiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sant'Egidio, Strefa WolnoSłowa, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Forum Migracyjne i nas - Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.


  Działaj z nami! Dowiedz się, co możesz zrobić

  broken image

  Prokurator Ewa Wrzosek Laureatką Nagrody im. Edwarda J. Wende, inicjatywa Nasz Rzecznik z wyróżnieniem

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Nagrodę im. Edwarda J. Wende otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa. Jej organizatorami są Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski. Partnerami XIV edycji Nagrody są Rzeczpospolita, Okręgowa Rada Adwokacja w Warszawie i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

   

  Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu.

  broken image

  Mural pamięci Henryka Wujca został odsłonięty 17 sierpnia 2021 r. w Galerii Tybetańskiej przy Rondzie Tybetu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i tym, którzy wzięli udział w uroczystości odsłonięcia muralu!

  – On był nadzwyczajnie zwyczajny. To był człowiek, który kochał ludzkość, ale umiał też być z ludźmi. Jego osobista odpowiedzialność i integralność była jedną z najważniejszych rzeczy. Był bardzo skromny i pokorny. Nie moralizował, bo wiedział, że moralizowanie nie czyni nas moralnymi, ale zawsze dawał świadectwo. Miał rodzaj bardzo silnego, moralnego instynktu. I on dotyczył i troski, i sprawiedliwości, wzajemności, czułości. Był to człowiek wewnętrznie niezwykle miękki i delikatny, a z drugiej strony twardy, niezwykle twardy. Miał w sobie i żarliwość i wrażliwość. Był idealistyczny i pragmatyczny. Był miłosierny, umiał wybaczać, był patriotą, był obywatelem świata i troszczył się o każdego – mówił Jakub Wygnański, były sekretarz Henryka Wujca, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i współtwórca Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

   
  - Henryk Wujec był zawsze blisko spraw Tybetu, spraw obrony praw człowieka. Galeria Tybetańska to jest najbardziej właściwe miejsce na mural Henryka Wujca – mówił twórca muralu Dariusz Paczkowski. - Największy pomnik, jaki możemy zrobić Henrykowi to jest - w codziennym życiu - szacunek dla drugiego człowieka.
   
  Inicjatorami powstania Muralu Henryka Wujca i organizatorami wydarzenia są koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludki Wujców związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca.
  broken image

  Wszyscy jesteśmy rzecznikami

  Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważnym urzędem jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też udowodniły, jak ważne jest, żebyśmy sami doglądali czy prawa, które nam przysługują, są przestrzegane. Jest wiele praw człowieka i obywatela, o które musimy teraz walczyć.
   
  broken image

  Ogłaszamy wyniki konkursu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca dla lokalnych watchdogów

  Oto 10 projektów, które uzyskały dofinansowanie Funduszu Obywatelskiego:

  - Inicjatywa społeczna "Ratujmy kleszczowskie wąwozy" (Kleszczów) - Ochrona cennych przyrodniczo i społecznie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice - 4 900 zł

  - Inicjatywa Dzikie Karpaty (Hulskie) - Chrońmy lasy, które chronią nas - obywatelskie patrole w Puszczy Karpackiej - 3 850 zł

  - Redakcja portalu zpruszkowa.pl (Pruszków) - Watchdog w Mieście Pruszków - 4 820 zł

  - Jan Mordań (Haćki) - Samorząd to społeczeństwo - 4 500 zł

  - Renata Włazik (Bydgoszcz) - Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy - 4 900 zł

  - Akcja Ratunkowa dla Krakowa (Kraków) - Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - 4 899 zł

  - Fundacja EkoRozwoju (Wrocław) - Sieć strażników drzew - 4 900 zł

  - Fundacja Społeczeństwo 2.0 (Zabrze) - Kontroluj i Decyduj - 1 800 zł

  - Mikołaj Talarczyk (Łopuchowo) - Ochrona lasów Puszczy Zielonki - 4 850 zł

  - Jakub Lenkiewicz (Iwonicz-Zdrój) - Ochrona przed wycinką lasu uzdrowiskowego otaczającego Iwonicz-Zdrój o statusie lasu ochronnego - 4 750 zł

   

  broken image

  PETYCJA o wycofanie wniosku ograniczającego dostęp do informacji publicznej

  Wraz z ponad 60 organizacjami społecznymi Fundacja dla Polski podpisała się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli TK uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, w praktyce – prawdopodobnie – nie dowiemy się o tym, o czym władza nie zechce nas poinformować.

  broken image

  Już wkrótce rusza Tour de Konstytucja PL

  Przez 69 dni po Polsce będzie podróżować zwój Konstytucji RP, podpisywany przez uczestników i uczestniczki lokalnych wydarzeń.

   
  Wydarzenia lokalne przygotowywane przez miejscowe grupy obywatelskie obejmą: wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne. Podczas wydarzeń będą działać „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać z prawnikami. W mobilnym punkcie pocztowym „Tour - Poczta” będzie można napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy”.
   
  KIEDY
  4 czerwca - START w Radomiu
   
  ORGANIZATOR
  Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
   
  Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
   
  broken image

  Stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media.

  W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.
  Nie ma demokracji bez wolnych mediów.
   
  Wspólnie z ponad 100 organizacjami społecznymi podpisaliśmy list w obronie niezależności mediów.
   

   

  broken image

  Fundusz Obywatelski prowadzony przez Fundację dla Polski przyjął imię Henryka Wujca

  Henryk Wujec uosabiał wszystkie te wartości i postawy, które Fundusz Obywatelski stara się wspierać. Zawsze obierał kierunek na pomoc potrzebującym, prawość

  i pokój. Chcemy zapamiętać tę mapę, tę nawigacyjne narzędzia, które nam zostawił. I zadbać o pamięć o Nim.

   

  Poniżej fragment pożegnania wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych przez Jakuba Wygnańskiego, jednego z założycieli Funduszu:

  Był jednocześnie konserwatywny i progresywny. Nie był człowiekiem ani lewicy ani prawicy. Dla niego kategorią znacznie ważniejszą - azymutem - była prawość i nieprawość. Był tam, gdzie dzieje się krzywda. Tam prowadziła go owa wewnętrzna nawigacja. Prowadziła - trzeba rozumieć dosłownie. W czasach KOR-u do mieszkań pobitych robotników, do represjonowanych, do potrzebujących. Był tam, gdzie powinien być i gotów był za to płacić.

   

  Pokazywał, że wolność jest zadaniem a nie usprawiedliwieniem, które zwalnia ze zobowiązań.

  Że równość .... to obrona przypisanej każdemu z nas godności. Że solidarność i braterstwo to nie znaczek. Wiedział, że braterstwo należy rozumieć ponadplemienne a zatem w sposób, który raczej chroni przed bratobójstwem niż może do niego zachęcać.

   

  Wierzył i rozumiał, że Prawda istnieje naprawdę - transcendentnie, że jest czymś więcej niż sumą interpretacji. Nie jest moja lub Twoja i nie leży pośrodku. Że trzeba jej szukać i że to jest wysiłek, że trzeba jej bronić a nie używać jako broni.

   

  Był człowiekiem spotkania i dialogu. Szanował adwersarzy. Nie unieważniał ich. Nigdy nie usłyszałem od niego słów pogardy o innych. Był pacyfistą w najgłębszym rozumieniu tego słowa.

   

  broken image

  Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich 

   

  Ponad 1200 organizacji społecznych, wśród nich Fundacja dla Polski, popiera kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz:

  • Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.
  • Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.
  • Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.
  • Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

  Poznajcie jej program i wizję sprawowania urzędu www.naszrzecznik.pl

  broken image

  Promujemy współpracę sektora prywatnego
  i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne

  Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) realizuje projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland.” Jego głównym celem jest promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt bada postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promuje aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem jest stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej

  i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymienia wiedzę

  i wykorzystuje sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).
   

  broken image

  Sprzeciwiamy się nielegalnemu przetwarzaniu danych

  Poczta Polska pozyskała dane milionów obywateli

  i obywatelek z rejestru PESEL i przetwarzała je w celu organizacji wyborów, które miały się odbyć 10 maja. Naszym zdaniem zrobiła to nielegalnie, bo bez podstawy prawnej. Do sądu okręgowego w Warszawie trafił pozew Wojciecha Klickiego (Panoptykon) zarzucający poczcie naruszenie prawa do ochrony danych.

   

  Jeśli sąd stwierdzi, że poczta złamała prawo, nakaże jej usunąć dane lub zweryfikuje, czy usunęła dane milionów obywateli ze swoich baz, a także nakaże spółce przeprosiny i zasądzi symboliczne odszkodowanie. Dane 30 milionów Polek i Polaków

  nie mogą być przekazywane między instytucjami publicznymi bez wyraźnej podstawy prawnej.

   

  Więcej o sprawie

   

  Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski.

  broken image

  Przeciwdziałanie mowie nienawiści i przemocy wobec osób LGBT+ jest jednym z najważniejszych obszarów zaangażowania obywatelskiego wspieranego przez Fundusz Obywatelski

  W rankingu przygotowanym przez ILGA Europe dotyczącym równości osób LGBT+ Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród państw unijnych. Funduszy wymagają przede wszystkim inicjatywy prowadzone na poziomie lokalnym, poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo to w mniejszych miejscowościach osobom LGBT+ żyje się w Polsce najtrudniej. Aktywność lokalnych organizacji, grup nieformalnych i inicjatyw sojuszniczych pozostaje wciąż niedofinansowana.


  Odpowiadając na tę potrzebę Fundusz dla Odmiany uruchamia swój pierwszy konkurs grantowy, skierowany przede wszystkim do organizacji i grup nieformalnych działających poza dużymi miastami. Inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Obywatelskiego.

   

  To nie jedyna inicjatywa z obszaru LGBT+, której działania wspiera Fundusz Obywatelski. Pomoc finansową otrzymały m.in.: My, Rodzice, stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Stowarzyszenie Stan Równości, Tęczowy Białystok i Fundacja Akceptacja.  

  broken image

  Prawa człowieka w czasie pandemii

  Stan epidemii znacząco ograniczył prawa i wolności obywateli. Polskie władze nie wprowadziły stanu klęski żywiołowej, który odroczyłby wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja. Zamieszanie wywołane organizacją tych wyborów rodzi pytania dotyczące legalności, uczciwości i bezpieczeństwa przeprowadzenia procesu wyborczego.

   

  Fundusz Obywatelski nie przygląda się bezczynnie rozwojowi akcji. Przekazaliśmy łącznie 120 tys. złotych trzem organizacjom stojącym na straży przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka, by umożliwić im jeszcze sprawniejsze działanie w tym nadzwyczajnym czasie. Granty od Funduszu Obywatelskiego otrzymała Fundacja Odpowiedzialna Polityka, która zorganizuje bezpartyjną obserwację wyborów zgodnie z metodologią OBWE. Fundusze przekazaliśmy również Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, monitorującej stan przestrzegania praw człowieka w czasie epidemii, zarówno na poziomie stanowionego prawa, jak i jego stosowania. Wsparliśmy również Stowarzyszenie 61, prowadzące działania informacyjne i portal MamPrawoWiedziec.pl.

  broken image

  Oto wyniki pilotażowego konkursu Funduszu Obywatelskiego "Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce" w 2020 roku:

  • Michał Iszoro, Systematyczne działania strażnicze w regionie powiatu ostródzkiego. 4900 zł​
  • Mateusz Meyer, Watchdog na Kaszubach 2020 - działania strażnicze sprawdzające wydatkowanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w szkołach województwa pomorskiego, 4800 zł,
  • Michał Zemełka, Technologia i koszty a efekty monitoringu jakości powietrza w Polsce, czyli o ponownym wykorzystaniu danych i w poszukiwaniu dobrych praktyk, 3000 zł
  • Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik, Strażniczki w sieci, 4800 zł
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna Strefa Ekologiczna", Zielone Miasto Mielec - Obywatelska Kontrola Działań JST, 4900 zł
  • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r., 2300 zł
  • Stowarzyszenie "Nasze Miasto", Działania strażnicze, 2900 zł
  • Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych, Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 - działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk, 4300 zł

   

   

  broken image

  W konkursie Funduszu Obywatelskiego "Rozmowa mimo różnic" granty otrzymują:

  ▪️ Fundacja Edukacja dla Demokracji - projekt "Zacznijmy od rozmowy";

  ▪️Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej - projekt "Nasi bliscy-dalecy Sąsiedzi"

  ▪️ Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau - projekt "Szkoła Dialogu";

  ▪️ Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-Date" - projekt "Żywa Biblioteka - nowa perspektywa rozwoju";

  ▪️ Towarzystwo Więź - projekt "Rozwój projektu "Kanon wolnych Polaków";

  ▪️ Klub Jagielloński - projekt "Przegadajmy to."

  broken image

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  W 2019 roku Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

   

  Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende przyznała także Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sądy pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

×
Privacy Policy
Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl.

Kontakt

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości) w celu nawiązania i utrzymania kontaktu. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Darowizny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie 
(w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jakim jest przechowywanie dowodów księgowych przez okres wskazany w Ustawie o rachunkowości. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promocja naszych działań statutowych. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

1,5%

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach statutowych, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

Prowadzenie fanpage’ów w mediach społecznościowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Funduszu im. Edwarda J. Wende na Facebooku, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i Instagram i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.

Komunikacja z uczestnikami spotkań, konkursów i innych działań programowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwa organizacji za pośrednictwem formularza Google w celu przygotowania i organizacji spotkań, konkursów i innych działań programowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja naszych celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji zadania lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 
1.	PayU S.A., 
2.	Meta Platforms Ireland Limited, 
3.	LinkedIn, 
4.	FreshMail Sp.z o.o.,
5.	CRM Salesforce,
6.	Witaj Świecie! Sp. z o. o. i Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
7.	Google,
8.	Cyber Folks S.A.,
9.	Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
10.	Banki obsługujące płatności,
11.	Fundacja FaniMani prowadząca serwis FaniMani.pl i FaniPay oraz Tpay / Krajowy Integrator Płatności.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
●	dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
●	kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
●	sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
●	usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
●	ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski. 

Pliki cookies

Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dopasowania treści i form reklam wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. 
 


×
Terms & Conditions
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.