• Ratujmy ludzi na granicy

  Wraz z innymi organizacjami społecznymi grup apelujemy
  do rządu o natychmiastowe dopuszczenie pomocy medycznej i humanitarnej do strefy stanu wyjątkowego.

  Adam Bodnar w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

  Po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar został nowym członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu Obywatelskiego.

  Ewa Wrzosek laureatką

  Nagrody im. Edwarda J. Wende

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z wyróżnieniem

  Mural Pamięci Henryka Wujca

  W Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli powstał Mural Pamięci Henryka Wujca

 • Wspieramy obywatelską i demokratyczną Polskę

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która realizowała inicjatywy na rzecz ruchu obywatelskiego oraz na rzecz rozwoju filantropii w Polsce.  Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Fundacja prowadzi Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Fundusz im. Edwarda J. Wende i Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva.

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Fundusz Obywatelski, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz przyznaje wsparcie osobom i organizacjom na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek.

   

  Działając od 2016 roku, Fundusz sfinansował już ponad 110 inicjatyw na łączną kwotę

  1,4 mln zł.

   

  Dowiedz się więcej

 • Aktualności

  Ratujmy ludzi na granicy
  Kilka godzin jazdy od naszych domów głodni, spragnieni i wyziębieni do granic wytrzymałości ludzie – w tym malutkie dzieci – są zmuszani do tułaczki po lasach. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych, życie kolejnych osób jest zagrożone.
   
  Nie możemy patrzeć obojętnie na niezawinione cierpienie tych ludzi. Niezależnie od powodów migracji, sytuacji politycznej, przekonań religijnych - teraz najważniejsze jest ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka.

  Dlatego domagamy się pilnego dopuszczenia profesjonalnej pomocy medycznej i humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.
   
  "Ratujmy Ludzi na Granicy" to kampania organizowana przez Polska Akcja Humanitarna (PAH), Grupa Granica, Rodziny bez Granic, Medycy na granicy, KIK - Klub Inteligencji Katolickiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Sant'Egidio, Strefa WolnoSłowa, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Forum Migracyjne i nas - Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
  Prokurator Ewa Wrzosek Laureatką Nagrody im. Edwarda J. Wende, inicjatywa Nasz Rzecznik z wyróżnieniem
  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
   

  Nagrodę im. Edwarda J. Wende otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa. Jej organizatorami są Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski. Partnerami XIV edycji Nagrody są Rzeczpospolita, Okręgowa Rada Adwokacja w Warszawie i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

   

  Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądach i odważnego w ich głoszeniu.

  Mural pamięci Henryka Wujca został odsłonięty  17 sierpnia 2021 r. w Galerii Tybetańskiej przy Rondzie  Tybetu.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i tym, którzy wzięli udział w uroczystości odsłonięcia muralu!

  – On był nadzwyczajnie zwyczajny. To był człowiek, który kochał ludzkość, ale umiał też być z ludźmi. Jego osobista odpowiedzialność i integralność była jedną z najważniejszych rzeczy. Był bardzo skromny i pokorny. Nie moralizował, bo wiedział, że moralizowanie nie czyni nas moralnymi, ale zawsze dawał świadectwo. Miał rodzaj bardzo silnego, moralnego instynktu. I on dotyczył i troski, i sprawiedliwości, wzajemności, czułości. Był to człowiek wewnętrznie niezwykle miękki i delikatny, a z drugiej strony twardy, niezwykle twardy. Miał w sobie i żarliwość i wrażliwość. Był idealistyczny i pragmatyczny. Był miłosierny, umiał wybaczać, był patriotą, był obywatelem świata i troszczył się o każdego – mówił Jakub Wygnański, były sekretarz Henryka Wujca, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i współtwórca Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

   
  - Henryk Wujec był zawsze blisko spraw Tybetu, spraw obrony praw człowieka. Galeria Tybetańska to jest najbardziej właściwe miejsce na mural Henryka Wujca – mówił twórca muralu Dariusz Paczkowski. - Największy pomnik, jaki możemy zrobić Henrykowi to jest - w codziennym życiu - szacunek dla drugiego człowieka.
   
  Inicjatorami powstania Muralu Henryka Wujca i organizatorami wydarzenia są koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludki Wujców związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca.
  Po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar został nowym członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Fundusz Obywatelski, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. 

  Członkami Kapituły Funduszu Obywatelskiego są dotychczas profesorowie: Ewa Łętowska - pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich, Adam Strzembosz – były prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu oraz Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006). Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu Obywatelskiego.

   
  - Od początku działalności Funduszu Obywatelskiego wspierają go autorytety osób, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy w Polsce. Cieszę się, że do Kapituły dołączył prof. Adam Bodnar, który jako RPO był głosem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – powiedział Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego.

   

   

  Wszyscy jesteśmy rzecznikami
  Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważnym urzędem jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też udowodniły, jak ważne jest, żebyśmy sami doglądali czy prawa, które nam przysługują, są przestrzegane. Jest wiele praw człowieka i obywatela, o które musimy teraz walczyć.
   
  Stwórzmy razem Mural Pamięci Henryka Wujca w Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli!
  Obrońca Praw Człowieka, współtwórca opozycji demokratycznej w czasach PRL, legenda „Solidarności”, wybitny działacz społeczny i polityczny. Człowiek, który w każdym momencie swojego dorosłego życia starał się służyć innym i budować społeczeństwo obywatelskie. Nasz kolega i przyjaciel. Bardzo nam Henia brakuje. Chcemy aby powstał Mural Pamięci Henryka Wujca w Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli. Henryk Wujec bardzo zaangażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na miejsce muralu.
   
  Uruchamiamy społeczną zrzutkę na pokrycie kosztów związanych z powstaniem Muralu!
   
  Koleżanki i Koledzy Henryka i Ludki Wujców z organizacji społecznych
   
  Pomóż działać lokalnym watchdogom

   

  Przerwanie ciągłości urzędu RPO osłabia ochronę praw obywatelskich. Kto będzie bronił naszych praw, gdy zabraknie Rzecznika?
   
  Nie poddajemy się, nie tracimy nadziei, myślimy o lepszej Polsce. Wspieramy oddolne inicjatywy obywatelskie, kontrolę instytucji publicznych, lokalne działania strażnicze.
   
  Potrzebujemy Twojej pomocy, żebyśmy mogli dofinansować 6 projektów z listy rezerwowej w konkursie dla lokalnych watchdogów:
  - Stowarzyszenie Nasze Miasto w Stalowej Woli,
  Jawny, uczciwy samorząd!/Działania na rzecz zwiększenia jawności i transparentności działań podejmowanych przez samorząd i spółki komunalne w Stalowej Woli
  - Stowarzyszenie MODrzew (Monitoring Obywatelski Drzew), Monitoring wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2020 r.
  - Mateusz Titës Meyer, Moje stronë 2021/zweryfikowanie, czy w gminach kaszubskich realizowany jest obowiązek wspierania zachowania tożsamości mniejszości, w tym sprawdzenie poprawności językowej dwujęzycznych tablic
  - Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Informacja na straży prawa/Zwiększenie obywatelskiej kontroli w powiecie kieleckim i zachęcenie większej liczby osób do działalności strażniczej
  - Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze,
  Neo-sędziowie to neo-nie-wyroki!/Edukacja i informacja nt. kryzysu w KRS, spotkania, porady i punkty informacyjne
  - Łukasz Siegieda, Działania na rzecz jawności w gminie Łęczna oraz gminach powiatu łęczyńskiego - LLE24.pl - Blog miejski, spotkania z mieszkańcami
   
   
  Ruszyła XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  Rozpoczynamy XIV edycję Nagrody im. Edwarda
  J. Wende!. Do 31 maja można zgłaszać kandydatów
  i kandydatki do Nagrody.

   
  Kapituła przyzna nagrodę za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego.
   
  Zapraszamy do zgłaszania osób, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  i profesjonalizmu, a w swojej działalności na rzecz dobra publicznego oraz praw człowieka
  i obywatela wyróżniły się odwagą cywilną
  i niezłomnością zasad.
   
  Można także zgłaszać do wyróżnienia inicjatywy
  i instytucje spełniające powyższe kryteria. Wśród laureatów poprzednich edycji Nagrody są: sędzia Igor Tuleya, prof. Jerzy Zajadło, adw. Mikołaj Pietrzak, prof. Marek Safjan.
   
  Patron medialny: Rzeczpospolita
  Partnerzy Nagrody: Okręgowa Rada Adwokacja
  w Warszawie i Fundusz Obywatelskim
  im. Henryka Wujca
   
  Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową
  Podpisaliśmy oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową.
  • Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną.

  • Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

  • Domagamy się, aby wybory nowego Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się w zgodzie z przepisami Konstytucji

  Ogłaszamy wyniki konkursu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca dla lokalnych watchdogów
  Oto 10 projektów, które uzyskały dofinansowanie Funduszu Obywatelskiego:
  - Inicjatywa społeczna "Ratujmy kleszczowskie wąwozy" (Kleszczów) - Ochrona cennych przyrodniczo i społecznie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice - 4 900 zł
  - Inicjatywa Dzikie Karpaty (Hulskie) - Chrońmy lasy, które chronią nas - obywatelskie patrole w Puszczy Karpackiej - 3 850 zł
  - Redakcja portalu zpruszkowa.pl (Pruszków) - Watchdog w Mieście Pruszków - 4 820 zł
  - Jan Mordań (Haćki) - Samorząd to społeczeństwo - 4 500 zł
  - Renata Włazik (Bydgoszcz) - Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy - 4 900 zł
  - Akcja Ratunkowa dla Krakowa (Kraków) - Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - 4 899 zł
  - Fundacja EkoRozwoju (Wrocław) - Sieć strażników drzew - 4 900 zł
  - Fundacja Społeczeństwo 2.0 (Zabrze) - Kontroluj i Decyduj - 1 800 zł
  - Mikołaj Talarczyk (Łopuchowo) - Ochrona lasów Puszczy Zielonki - 4 850 zł
  - Jakub Lenkiewicz (Iwonicz-Zdrój) - Ochrona przed wycinką lasu uzdrowiskowego otaczającego Iwonicz-Zdrój o statusie lasu ochronnego - 4 750 zł
   
  Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim organizacjom, które złożyły wnioski. Nadesłane zgłoszenia były tak ciekawe, że utworzyliśmy listę rezerwową. Potrzebujemy teraz Waszej pomocy, żebyśmy mogli wesprzeć finansowo 6 dodatkowych inicjatyw strażniczych na rzecz społecznej kontroli władz lokalnych, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony przyrody!
  PETYCJA o wycofanie wniosku ograniczającego dostęp do informacji publicznej

  Wraz z ponad 60 organizacjami społecznymi Fundacja dla Polski podpisała się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli TK uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, w praktyce – prawdopodobnie – nie dowiemy się o tym, o czym władza nie zechce nas poinformować.

  Już wkrótce rusza Tour de Konstytucja PL

  Przez 69 dni po Polsce będzie podróżować zwój Konstytucji RP, podpisywany przez uczestników i uczestniczki lokalnych wydarzeń.

   
  Wydarzenia lokalne przygotowywane przez miejscowe grupy obywatelskie obejmą: wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne. Podczas wydarzeń będą działać „niezależne stoliki obywatelskie”, przy których będzie można porozmawiać z prawnikami. W mobilnym punkcie pocztowym „Tour - Poczta” będzie można napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy”.
   
  KIEDY
  4 czerwca - START w Radomiu
   
  ORGANIZATOR
  Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
   
  Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
   
  Stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media.
  W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.
  Nie ma demokracji bez wolnych mediów.
   
  Wspólnie z ponad 100 organizacjami społecznymi podpisaliśmy list w obronie niezależności mediów.
   

   

  Fundusz Obywatelski prowadzony przez Fundację dla Polski przyjął imię Henryka Wujca

  Henryk Wujec uosabiał wszystkie te wartości i postawy, które Fundusz Obywatelski stara się wspierać. Zawsze obierał kierunek na pomoc potrzebującym, prawość
  i pokój. Chcemy zapamiętać tę mapę, tę nawigacyjne narzędzia, które nam zostawił. I zadbać o pamięć o Nim.

   

  Poniżej fragment pożegnania wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych przez Jakuba Wygnańskiego, jednego z założycieli Funduszu:

  Był jednocześnie konserwatywny i progresywny. Nie był człowiekiem ani lewicy ani prawicy. Dla niego kategorią znacznie ważniejszą - azymutem - była prawość
  i nieprawość. Był tam, gdzie dzieje się krzywda.
  Tam prowadziła go owa wewnętrzna nawigacja. Prowadziła - trzeba rozumieć dosłownie. W czasach KOR-u do mieszkań pobitych robotników, do represjonowanych, do potrzebujących. Był tam, gdzie powinien być i gotów był
  za to płacić.

   

  Pokazywał, że wolność jest zadaniem a nie usprawiedliwieniem, które zwalnia ze zobowiązań.
  Że równość .... to obrona przypisanej każdemu z nas godności. Że solidarność i braterstwo to nie znaczek. Wiedział, że braterstwo należy rozumieć ponadplemienne
  a zatem w sposób, który raczej chroni przed bratobójstwem niż może do niego zachęcać.

   

  Wierzył i rozumiał, że Prawda istnieje naprawdę - transcendentnie, że jest czymś więcej niż sumą interpretacji. Nie jest moja lub Twoja i nie leży pośrodku. Że trzeba jej szukać i że to jest wysiłek, że trzeba jej bronić a nie używać jako broni.

   

  Był człowiekiem spotkania i dialogu. Szanował adwersarzy. Nie unieważniał ich. Nigdy nie usłyszałem od niego słów pogardy o innych. Był pacyfistą w najgłębszym rozumieniu tego słowa.

   

  Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

   

  Ponad 1200 organizacji społecznych, wśród nich Fundacja dla Polski, popiera kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz:

  • Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.
  • Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.
  • Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.
  • Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

  Poznajcie jej program i wizję sprawowania urzędu www.naszrzecznik.pl

  Promujemy współpracę sektora prywatnego
  i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne

  Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) realizuje projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland.” Jego głównym celem jest promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt bada postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promuje aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem jest stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji

  w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej

  i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymienia wiedzę

  i wykorzystuje sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).
   

  Sprzeciwiamy się nielegalnemu przetwarzaniu danych

  Poczta Polska pozyskała dane milionów obywateli
  i obywatelek z rejestru PESEL i przetwarzała je w celu organizacji wyborów, które miały się odbyć 10 maja. Naszym zdaniem zrobiła to nielegalnie, bo bez podstawy prawnej. Do sądu okręgowego w Warszawie trafił pozew Wojciecha Klickiego (Panoptykon) zarzucający poczcie naruszenie prawa do ochrony danych.

   

  Jeśli sąd stwierdzi, że poczta złamała prawo, nakaże jej usunąć dane lub zweryfikuje, czy usunęła dane milionów obywateli ze swoich baz, a także nakaże spółce przeprosiny i zasądzi symboliczne odszkodowanie. Dane 30 milionów Polek i Polaków
  nie mogą być przekazywane między instytucjami publicznymi bez wyraźnej podstawy prawnej.

   

  Więcej o sprawie

   

  Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski.

  Przeciwdziałanie mowie nienawiści i przemocy wobec osób LGBT+ jest jednym z najważniejszych obszarów zaangażowania obywatelskiego wspieranego przez Fundusz Obywatelski

  W rankingu przygotowanym przez ILGA Europe dotyczącym równości osób LGBT+ Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród państw unijnych. Funduszy wymagają przede wszystkim inicjatywy prowadzone na poziomie lokalnym, poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo to w mniejszych miejscowościach osobom LGBT+ żyje się w Polsce najtrudniej. Aktywność lokalnych organizacji, grup nieformalnych i inicjatyw sojuszniczych pozostaje wciąż niedofinansowana.


  Odpowiadając na tę potrzebę Fundusz dla Odmiany uruchamia swój pierwszy konkurs grantowy, skierowany przede wszystkim do organizacji i grup nieformalnych działających poza dużymi miastami. Inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Obywatelskiego.

   

  To nie jedyna inicjatywa z obszaru LGBT+, której działania wspiera Fundusz Obywatelski. Pomoc finansową otrzymały m.in.: My, Rodzice, stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Stowarzyszenie Stan Równości, Tęczowy Białystok i Fundacja Akceptacja.

    
  28 maja 2002 r. zmarł Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP.

   

  Jest on patronem Funduszu im. Edwarda J. Wende, który wyróżnia i promuje osoby szczególnie zaangażowane w rozwój kultury prawnej w Polsce, wyznające wartości i prezentujące postawy warte docenienia i upowszechniania w życiu publicznym.

   

  - "To nie była kwestia odwagi, tylko uczciwości
  i przekonań" – powiedział w jednym z wywiadów Edward J. Wende, zapytany czy bał się brać udział w procesach politycznych. Mecenas Wende pozostawił po sobie nie tylko pomnikowe wspomnienia. Przyjaciele pamiętają go jako osobę kochającą życie, kontakty z ludźmi, znakomitego gawędziarza, świetnego jeźdźca konnego. Często można go było zobaczyć, jak mknie ulicami miasta w skórzanej kurtce na Kawasaki.

   

  Przypominamy tekst o Edwardzie Wende, który ukazał się w dziesiątą rocznicę jego śmierci

  Pomóż nam wspierać rozwój kultury prawnej w Polsce. Przekaż darowiznę na Fundusz im. Edwarda J. Wende, którym zarządza Fundacja dla Polski, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, nr rachunku bankowego 82 1140 1010 0000 5294 4600 1014

  Prawa człowieka w czasie pandemii

  Stan epidemii znacząco ograniczył prawa i wolności obywateli. Polskie władze nie wprowadziły stanu klęski żywiołowej, który odroczyłby wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja. Zamieszanie wywołane organizacją tych wyborów rodzi pytania dotyczące legalności, uczciwości i bezpieczeństwa przeprowadzenia procesu wyborczego.

   

  Fundusz Obywatelski nie przygląda się bezczynnie rozwojowi akcji. Przekazaliśmy łącznie 120 tys. złotych trzem organizacjom stojącym na straży przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka, by umożliwić im jeszcze sprawniejsze działanie w tym nadzwyczajnym czasie. Granty od Funduszu Obywatelskiego otrzymała Fundacja Odpowiedzialna Polityka, która zorganizuje bezpartyjną obserwację wyborów zgodnie z metodologią OBWE. Fundusze przekazaliśmy również Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, monitorującej stan przestrzegania praw człowieka w czasie epidemii, zarówno na poziomie stanowionego prawa, jak i jego stosowania. Wsparliśmy również Stowarzyszenie 61, prowadzące działania informacyjne i portal MamPrawoWiedziec.pl.

  Oto wyniki pilotażowego konkursu Funduszu Obywatelskiego "Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce".
   
  Michał Iszoro, Systematyczne działania strażnicze w regionie powiatu ostródzkiego. 4900 zł​
   
  Mateusz Meyer, Watchdog na Kaszubach 2020 - działania strażnicze sprawdzające wydatkowanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w szkołach województwa pomorskiego, 4800 zł

  Michał Zemełka, Technologia i koszty a efekty monitoringu jakości powietrza w Polsce, czyli o ponownym wykorzystaniu danych i w poszukiwaniu dobrych praktyk, 3000 zł
   
  Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik, Strażniczki w sieci, 4800 zł
   
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna Strefa Ekologiczna", Zielone Miasto Mielec - Obywatelska Kontrola Działań JST, 4900 zł
   
  Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r., 2300 zł
   
  Stowarzyszenie "Nasze Miasto", Działania strażnicze, 2900 zł
   
  Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych, Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 - działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk, 4300 zł
   
  Gratulujemy!

   

   

   

  W konkursie Funduszu Obywatelskiego "Rozmowa mimo różnic" granty otrzymują:

  ▪️Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - projekt "Przez żołądek do serca";
  ▪️ Fundacja Edukacja dla Demokracji - projekt "Zacznijmy od rozmowy";
  ▪️Fundacja Szkoła Liderów - projekt "Zgodna Rada. Zgodna Gmina";
  ▪️Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej - projekt "Nasi bliscy-dalecy Sąsiedzi"
  ▪️ Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau - projekt "Szkoła Dialogu";
  ▪️ Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-Date" - projekt "Żywa Biblioteka - nowa perspektywa rozwoju";
  ▪️ Towarzystwo Więź - projekt "Rozwój projektu "Kanon wolnych Polaków";
  ▪️ Klub Jagielloński - projekt "Przegadajmy to."

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

   

  Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende przyznała także Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sądy pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

  ×
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Podstawowe informacje
  
  Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalna 5/3. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fdp@fdp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
  
  Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji dla Polski www.fdp.org.pl.
  
  W Fundacji dla Polski, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
  
  Gromadzone dane nie są poddawane profilowaniu.
  
  Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
  
  Dane przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. W przypadku wydarzeń realizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuży okres, odpowiednią informację udostępniamy przy zapisie na wydarzenie.
  
  Polityka prywatności strony Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca znajduje się pod linkiem: www.funduszobywatelski.pl
  
  Prawa osób, których dane przetwarzamy
   
  Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( o ile zgoda jest podstawą przetwarzania) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osoby, których dane przetwarzamy mogą wysłać swój sprzeciw na adres mailowy: fdp@fdp.org.pl.
  
  Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT
  
  Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji dla Polski, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
  
  Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze. Dostęp do naszych dysków mają pracownicy firm przetwarzających administrowane przez nas dane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, działających w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
  
  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)
  
  Strona internetowa www.fdp.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk.
  
  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.  
  
  Dane darczyńców Fundacji dla Polski
  
  Fundację dla Polski oraz zarządzane przez nią Fundusze można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
  
  Dane darczyńców przetwarzamy w systemie Windows oraz w dokumentacji księgowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Fundacja dla Polski jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.
  
  Raz w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: fdp@fdp.org.pl. Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
  
  Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania.
  
  Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% przetwarzamy w systemie Windows. Dane te nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: informacja@fdp.org.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
  
   
  Dane subskrybentów newslettera Funduszu Obywatelskiego
  
  Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w naszych bazach danych. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
  
  Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: fdp@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).
  
   
  Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez Fundusz Obywatelski?
  
  Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przechowuje i przetwarza dane osobowe w systemie Windows i bazie danych do zarządzania relacjami. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców, osób które przekazały 1% , subskrybentów newslettera, osób z mediów, współpracowników, wolontariuszy oraz innych osób kontaktujących się z Funduszem Obywatelskim. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w naszej bazie danych z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.
  
  Dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski
  
  W czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski mogą być wykonywane fotografie, na których utrwalany będzie wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, a także na stronach internetowych partnerów i współorganizatorów danych wydarzeń.
  
  Wizerunki utrwalone na fotografiach będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyłącznie w celu informowania o działalności Fundacji i jej promocji i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi (np. imionami i nazwiskami). Dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej, niż do momentu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  
  Gromadzone dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego.
  
  
  Zakres i zmiana Polityki Prywatności
  
  Nasze Witryny (www.fdp.org.pl, www.mif.edu.pl, www.funduszobywatelski.pl) zawierają łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), ochrona twoich danych osobowych jest regulowana przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
  
  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach. Korzystanie przez użytkownika ze strony= po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  
  
  Kontakt i dodatkowe informacje
  
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.
  
  Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 22 października 2019 r.