• Wspieramy obywatelską i demokratyczną Polskę

  Fundacja dla Polski powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która przez ponad 25 lat działalności realizowała inicjatywy na rzecz ruchu obywatelskiego oraz na rzecz rozwoju filantropii w Polsce. Obecnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

   

  Poprzez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspieramy finansowo organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic porozmawiać przy wspólnym stole. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji publicznej i ugrupowań politycznych. Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są wpłaty obywateli oraz przekazywany przez nich na ten cel 1% podatku.


  Fundacja dla Polski prowadzi także fundusze filantropijne: Fundusz im. Edwarda J. Wende, Fundusz "Bądźmy Solidarni" Agentów Aviva i Fundusz Złota Perła. Jest członkiem Forum Darczyńców, zrzeszającego fundacje i stowarzyszenia, które przyznają dotacje na inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego.

   

 • Aktualności

  Fundusz Obywatelski prowadzony przez Fundację dla Polski przyjął imię Henryka Wujca

  Henryk Wujec pozostawił wielkie dziedzictwo, które chcemy pielęgnować. Za zgodą rodziny od dziś Fundusz Obywatelski, który od kilku lat wspiera działania, którego jak wierzymy były bliskie Henrykowi – będzie nosił jego imię i będzie dalej wspierał to co było dla niego ważne. Postaramy się zadbać o jego pamięć i o sprawy, którym się poświęcał. To dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie.

  Kuba Wygnański, współzałożyciel Funduszu

  Społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich

   

  Ponad 1000 organizacji społecznych, wśród nich Fundacja dla Polski, popiera kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dlaczego warto poprzeć Zuzannę Rudzińską-Bluszcz:

  • Jest niezależna. W swojej pracy zawsze stawia na na dialog i porozumienie.
  • Jest skuteczna. Wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych.
  • Jest doświadczona. Podejmowała się spraw w różnych obszarach, np. dotyczących ochrony środowiska, wolności słowa, wolności wyznania czy prawa do sądu. Pracowała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od wielu lat jest aktywna w trzecim sektorze.
  • Jest propaństwowcem. Wie, co to służba publiczna i udowodniła, że umie się jej poświęcić.

  Poznajcie jej program i wizję sprawowania urzędu

  Promujemy współpracę sektora prywatnego
  i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne

  Fundacja dla Polski we współpracy z Center for International Private Enterprise (CIPE) realizuje projekt “NGO-Private sector Partnership in empowering civic activities in Poland.” Jego głównym celem jest promowanie współpracy sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości demokratyczne.

   

  Projekt bada postrzeganie biznesu pod kątem wspierania organizacji obywatelskich, a także promuje aktywne pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych na oddolne inicjatywy obywatelskie, prowadzone przez organizacje społeczne w całej Polsce. Naszym dążeniem jest stworzenie platformy dla liderów społecznych i biznesowych, którzy wytyczą kierunki rozwoju i wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego, tak aby stał się on filarem demokracji

  w Polsce równie silnym jak sektor biznesowy.

   

  Ponadto, współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi i think tankami z Europy Środkowej

  i Wschodniej, Fundacja dla Polski wymienia wiedzę

  i wykorzystuje sprawdzone w innych krajach rozwiązania do budowania partnerstw organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze środowiskiem biznesowym (lokalnym, krajowym i międzynarodowym).
   

  Przez wzgląd na aktualną sytuację epidemiologiczną organizacja XIV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende zostaje przesunięta na rok 2021.

  Nagrodę im. Edwarda J. Wende otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa. Nagrodę otrzymali w latach ubiegłych: Jan Maria Rokita, Witold Kulesza, Irena Lipowicz, Marek Safjan, Jacek Taylor, Marek Antoni Nowicki, Stanisław Waltoś, Stanisław Mikke, Adam Daniel Rotfeld, Mikołaj Pietrzak, Karol Modzelewski, Jerzy Zajadło i Igor Tuleya. W 2019 roku po raz pierwszy przyznano Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik
  i Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #
  Wolne Sądy.

   

  Pomóż nam wspierać rozwój kultury prawnej w Polsce. Przekaż darowiznę na Fundusz im. Edwarda J. Wende, którego administratorem jest Fundacja dla Polski, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, nr rachunku bankowego 82 1140 1010 0000 5294 4600 1014.

  Sprzeciwiamy się nielegalnemu przetwarzaniu danych

  Poczta Polska pozyskała dane milionów obywateli
  i obywatelek z rejestru PESEL i przetwarzała je w celu organizacji wyborów, które miały się odbyć 10 maja. Naszym zdaniem zrobiła to nielegalnie, bo bez podstawy prawnej. Do sądu okręgowego w Warszawie trafił pozew Wojciecha Klickiego (Panoptykon) zarzucający poczcie naruszenie prawa do ochrony danych.

   

  Jeśli sąd stwierdzi, że poczta złamała prawo, nakaże jej usunąć dane lub zweryfikuje, czy usunęła dane milionów obywateli ze swoich baz, a także nakaże spółce przeprosiny i zasądzi symboliczne odszkodowanie. Dane 30 milionów Polek i Polaków
  nie mogą być przekazywane między instytucjami publicznymi bez wyraźnej podstawy prawnej.

   

  Więcej o sprawie

   

  Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski.

  Przeciwdziałanie mowie nienawiści i przemocy wobec osób LGBT+ jest jednym z najważniejszych obszarów zaangażowania obywatelskiego wspieranego przez Fundusz Obywatelski

  W rankingu przygotowanym przez ILGA Europe dotyczącym równości osób LGBT+ Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród państw unijnych. Funduszy wymagają przede wszystkim inicjatywy prowadzone na poziomie lokalnym, poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo to w mniejszych miejscowościach osobom LGBT+ żyje się w Polsce najtrudniej. Aktywność lokalnych organizacji, grup nieformalnych i inicjatyw sojuszniczych pozostaje wciąż niedofinansowana.


  Odpowiadając na tę potrzebę Fundusz dla Odmiany uruchamia swój pierwszy konkurs grantowy, skierowany przede wszystkim do organizacji i grup nieformalnych działających poza dużymi miastami. Inicjatywa nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Obywatelskiego.

   

  To nie jedyna inicjatywa z obszaru LGBT+, której działania wspiera Fundusz Obywatelski. Pomoc finansową otrzymały m.in.: My, Rodzice, stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA, Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Stowarzyszenie Stan Równości, Tęczowy Białystok i Fundacja Akceptacja.

    

  28 maja 2002 r. zmarł Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP.

   

  Jest on patronem Funduszu im. Edwarda J. Wende, który wyróżnia i promuje osoby szczególnie zaangażowane w rozwój kultury prawnej w Polsce, wyznające wartości i prezentujące postawy warte docenienia i upowszechniania w życiu publicznym.

   

  - "To nie była kwestia odwagi, tylko uczciwości
  i przekonań" – powiedział w jednym z wywiadów Edward J. Wende, zapytany czy bał się brać udział w procesach politycznych. Mecenas Wende pozostawił po sobie nie tylko pomnikowe wspomnienia. Przyjaciele pamiętają go jako osobę kochającą życie, kontakty z ludźmi, znakomitego gawędziarza, świetnego jeźdźca konnego. Często można go było zobaczyć, jak mknie ulicami miasta w skórzanej kurtce na Kawasaki.

   

  Przypominamy tekst o Edwardzie Wende, który ukazał się w dziesiątą rocznicę jego śmierci

  Pomóż nam wspierać rozwój kultury prawnej w Polsce. Przekaż darowiznę na Fundusz im. Edwarda J. Wende, którym zarządza Fundacja dla Polski, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, nr rachunku bankowego 82 1140 1010 0000 5294 4600 1014

  Prawa człowieka w czasie pandemii

  Trwający od ponad sześciu tygodni stan epidemii znacząco ograniczył prawa i wolności obywateli. Polskie władze nie wprowadziły stanu klęski żywiołowej, który odroczyłby wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja. Zamieszanie wywołane organizacją tych wyborów rodzi pytania dotyczące legalności, uczciwości i bezpieczeństwa przeprowadzenia procesu wyborczego.

   

  Fundusz Obywatelski nie przygląda się bezczynnie rozwojowi akcji. W minionych dniach przekazaliśmy łącznie 120 tys. złotych trzem organizacjom stojącym na straży przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka, by umożliwić im jeszcze sprawniejsze działanie w tym nadzwyczajnym czasie. Granty od Funduszu Obywatelskiego otrzymała Fundacja Odpowiedzialna Polityka, która zorganizuje bezpartyjną obserwację wyborów zgodnie z metodologią OBWE. Fundusze przekazaliśmy również Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, monitorującej stan przestrzegania praw człowieka w czasie epidemii, zarówno na poziomie stanowionego prawa, jak i jego stosowania. Wsparliśmy również Stowarzyszenie 61, prowadzące działania informacyjne i portal MamPrawoWiedziec.pl.

  Oto wyniki pilotażowego konkursu Funduszu Obywatelskiego "Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce".

   

  Michał Iszoro, Systematyczne działania strażnicze w regionie powiatu ostródzkiego. 4900 zł​

   

  Mateusz Meyer, Watchdog na Kaszubach 2020 - działania strażnicze sprawdzające wydatkowanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w szkołach województwa pomorskiego, 4800 zł

  Michał Zemełka, Technologia i koszty a efekty monitoringu jakości powietrza w Polsce, czyli o ponownym wykorzystaniu danych i w poszukiwaniu dobrych praktyk, 3000 zł

   

  Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik, Strażniczki w sieci, 4800 zł

   

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna Strefa Ekologiczna", Zielone Miasto Mielec - Obywatelska Kontrola Działań JST, 4900 zł

   

  Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r., 2300 zł

   

  Stowarzyszenie "Nasze Miasto", Działania strażnicze, 2900 zł

   

  Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych, Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 - działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk, 4300 zł

   

  Gratulujemy!

   

   

   

  W konkursie Funduszu Obywatelskiego "Rozmowa mimo różnic" granty otrzymują:

  ▪️Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - projekt "Przez żołądek do serca";
  ▪️ Fundacja Edukacja dla Demokracji - projekt "Zacznijmy od rozmowy";
  ▪️Fundacja Szkoła Liderów - projekt "Zgodna Rada. Zgodna Gmina";
  ▪️Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej - projekt "Nasi bliscy-dalecy Sąsiedzi"
  ▪️ Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau - projekt "Szkoła Dialogu";
  ▪️ Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej "UP-Date" - projekt "Żywa Biblioteka - nowa perspektywa rozwoju";
  ▪️ Towarzystwo Więź - projekt "Rozwój projektu "Kanon wolnych Polaków";
  ▪️ Klub Jagielloński - projekt "Przegadajmy to."

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

   

  Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende przyznała także Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sądy pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

  ×
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Podstawowe informacje
  
  Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalna 5/3. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: informacja@fdp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
  
  Dane gromadzone za pośrednictwem stron Fundacji dla Polski (www.fdp.org.pl, www.youthbank.org.pl, www.mif.edu.pl)
   
  W Fundacji dla Polski, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
  
  Gromadzone dane nie są poddawane profilowaniu.
  
  Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
  
  Dane przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. W przypadku wydarzeń realizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuży okres, odpowiednią informację udostępniamy przy zapisie na wydarzenie.
  
  Polityka prywatności strony Funduszu Obywatelskiego znajduje się pod linkiem: www.funduszobywatelski.pl
  
  Prawa osób, których dane przetwarzamy
   
  Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( o ile zgoda jest podstawą przetwarzania) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osoby, których dane przetwarzamy mogą wysłać swój sprzeciw na adres mailowy: informacja@fdp.org.pl.
  
  Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT
  
  Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji dla Polski, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
  
  Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze. Dostęp do naszych dysków mają pracownicy firm przetwarzających administrowane przez nas dane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, działających w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
  
  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)
  
  Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.youthbank.org.pl, www.mif.edu.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk.
  
  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.  
  
  Dane darczyńców Fundacji dla Polski
  
  Fundację dla Polski oraz zarządzane przez nią Fundusze można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
  
  Dane darczyńców przetwarzamy w systemie Windows oraz w dokumentacji księgowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Fundacja dla Polski jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.
  
  Raz w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: informacja@fdp.org.pl . Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
  
  Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania.
  
  Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% przetwarzamy w systemie Windows. Dane te nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: informacja@fdp.org.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
  
   
  Dane subskrybentów newslettera Funduszu Obywatelskiego
  
  Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w naszych bazach danych. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
  
  Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).
  
   
  Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez Fundusz Obywatelski?
  
  Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przechowuje i przetwarza dane osobowe w systemie Windows i bazie danych do zarządzania relacjami. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców, osób które przekazały 1% , subskrybentów newslettera, osób z mediów, współpracowników, wolontariuszy oraz innych osób kontaktujących się z Funduszem Obywatelskim. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w naszej bazie danych z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.
  
  Dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski
  
  W czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski mogą być wykonywane fotografie, na których utrwalany będzie wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, a także na stronach internetowych partnerów i współorganizatorów danych wydarzeń.
  
  Wizerunki utrwalone na fotografiach będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyłącznie w celu informowania o działalności Fundacji i jej promocji i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi (np. imionami i nazwiskami). Dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej, niż do momentu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  
  Gromadzone dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego.
  
  
  Zakres i zmiana Polityki Prywatności
  
  Nasze Witryny (www.fdp.org.pl, www.youthbank.org.pl, www.mif.edu.pl, www.funduszobywatelski.pl) zawierają łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), ochrona twoich danych osobowych jest regulowana przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
  
  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach. Korzystanie przez użytkownika ze strony= po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  
  
  Kontakt i dodatkowe informacje
  
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.
  
  Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 22 października 2019 r.