• background image
 • XV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  Wyróżnia się nią osoby zaangażowane w działalność publiczną, krzewienie
  i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz promocję polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

  O Nagrodzie

  Nagroda im. Edwarda J. Wende jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

   

  Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

  • działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
  • w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
  • bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,
  • bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

  Możliwe jest także przyznawanie wyróżnień inicjatywom i instytucjom/organizacjom spełniającym powyższe kryteria.

   

  Nagroda została ustanowiona w 2003 roku przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądachi odważnego w ich głoszeniu.

   Zgłoszenia do XV edycji Nagrody

  Kandydatów/tki do Nagrody i wyróżnienia mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani. Zgłoszenia należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl 

   

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2023 r.

   

  Regulamin Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Klauzula informacyjna

   

  Partnerzy Nagrody:

  Naczelna Rada Adwokacka

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Partnerzy medialni:

  Rzeczpospolita

  TOK FM

  TVN 24

   

  Partner wspierający:

  Wydawnictwo C. H. Beck

   

  W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  Izabela Milczarek

  tel. 881 603 800,

  e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl

   

  Kapituła

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Przemysław Rosati, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

 •  

  Zgłoś osobę fizyczną

   

  Zgłoś inicjatywę lub instytucję

 • Patron Nagrody

  broken image

  Edward Joachim Wende

   

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.

  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.
 • Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende

  2021, XIV edycja

  Ewa Wrzosek

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

  2019, XIII edycja

  Igor Tuleya

  Wyróżnienie otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  2017, XII edycja

  2015, XI edycja

  2013, X edycja

  2012, IX edycja

  2011, VIII edycja

  2009, VII edycja

  2008, VI edycja

  2007, V edycja

  2006, IV edycja

  2005, III edycja

  2004 r. II edycja

  2003 r. I edycja

 • broken image

  XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek.
  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • - Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody, który wygłosił laudację. Podkreślił w niej, że Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała treści przysięgi prokuratorskiej. - Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  Laudacja dla prokurator Ewy Wrzosek, Laureatki Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Honorowe wyróżnienie otrzymała inicjatywa Nasz Rzecznik, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem.

   

   

 • Ewa Wrzosek laureatką Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

   

  Zobacz relację z uroczystości wręczenia Nagrody

 • broken image

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Małecki (Stowarzyszenie Paryżanie), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Anna Duniewicz (Chcemy Całego Życia), Jagoda Gmachowska (Wiosna bez Barier) i Iwona Kapturzak (Chcemy Całego Życia).

   

 • Zapraszamy do obejrzenia transmisji z XIV edycji Nagrody

 • XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende.

  broken image

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende


  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

  broken image
  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.
×
Privacy Policy
Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl.

Kontakt

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości) w celu nawiązania i utrzymania kontaktu. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Darowizny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie 
(w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jakim jest przechowywanie dowodów księgowych przez okres wskazany w Ustawie o rachunkowości. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promocja naszych działań statutowych. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

1,5%

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach statutowych, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

Prowadzenie fanpage’ów w mediach społecznościowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Funduszu im. Edwarda J. Wende na Facebooku, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i Instagram i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.

Komunikacja z uczestnikami spotkań, konkursów i innych działań programowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwa organizacji za pośrednictwem formularza Google w celu przygotowania i organizacji spotkań, konkursów i innych działań programowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja naszych celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji zadania lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 
1.	PayU S.A., 
2.	Meta Platforms Ireland Limited, 
3.	LinkedIn, 
4.	FreshMail Sp.z o.o.,
5.	CRM Salesforce,
6.	Witaj Świecie! Sp. z o. o. i Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
7.	Google,
8.	Cyber Folks S.A.,
9.	Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
10.	Banki obsługujące płatności,
11.	Fundacja FaniMani prowadząca serwis FaniMani.pl i FaniPay oraz Tpay / Krajowy Integrator Płatności.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
●	dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
●	kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
●	sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
●	usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
●	ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski. 

Pliki cookies

Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dopasowania treści i form reklam wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. 
 


×
Terms & Conditions
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.