• background image
 •  XV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  19 października 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia

  Nagrody im. Edwarda J. Wende. 

 • broken image

  Paweł Juszczyszyn laureatem

  Laureatem XV edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende został sędzia Paweł Juszczyszyn.

   

  - Droga pana sędziego wiodła z Morąga, gdzie się urodził i wychował, przez Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikację sądową i asesurę w Biskupcu i Mrągowie, aż do Sądu Okręgowego w Olsztynie, gdzie zmierzył się z wyjątkowym na drodze sędziego testem wewnętrznej niezależności, siły własnych przekonań i wierności sumieniu sędziowskiemu – mówił w laudacji mec. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

   

  - Władze przychodzą i odchodzą - dlatego warto być przyzwoitym. Pamiętam, jak wypowiadałem to zdanie chwilę po tym, jak zostałem odsunięty od orzekania, podczas manifestacji zorganizowanej pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości w grudniu 2019 roku. Ten tydzień, rozpoczęty wyborczą niedzielą, blisko 3 lata później, pokazał, jak bardzo zdanie to jest nadal aktualne. Nagroda, którą dziś otrzymałem, szczególnie mocno mnie wzrusza - ponieważ wydaje mi się, że mec. Wende kierował się podobnymi wartościami - powiedział sędzia Paweł Juszczyszyn.

   

  Kapituła Nagrody Edwarda J. Wende wskazała na odwagę sędziego Pawła Juszczyszyna w obronie godności ludzkiej, praw i wolności, sprawiedliwości oraz odwagę w obliczu represji ze strony aparatu politycznego. - O tym,kim jest i czym kieruje się pan sędzia Paweł Juszczyszn, najlepiej mówią słowa patrona Nagrody, mecenasa Edwarda Wende, który – zapytany, czy bał się brać udział w procesach politycznych - odpowiedział: To nie była kwestia odwagi, tylko uczciwości i przekonań - mówił w laudacji na cześć laureata mec. Mikołaj Pietrzak. - Mimo trwającego niemalże dwa i pół roku zawieszenia i wynagrodzenia obciętego o 40%, mimo postępowania dyscyplinarnego, innych większych i mniejszych szykan, pan sędzia nie cofnął się, ani o krok (…). Myślę że dzisiejsza nagroda potwierdza, że jest Pan bohaterem nie tylko środowiska sędziowskiego i olsztyńskiego, ale polskim, europejskim – dodał mec. Mikołaj Pietrzak.

  broken image

  Wyróżnienie dla inicjatywy Tour de Konstytucja

  Wyróżnienie trafiło do inicjatywy Tour de Konstytucja, która w tym roku po raz trzeci przemierzyła Polskę, organizując spotkania z obywatelkami i obywatelami wokół Konstytucji. W tym roku Tour de Konstytucja odbywał się pod hasłem „Głosuję na Polskę”, a na spotkaniach z Konstytucją przybliżano dodatkowo temat praw wyborczych i systemu
  wyborczego, mobilizując do udziału w wyborach.

   

  - Jestem wdzięczny za wyróżnienie dla Tour de Konstytucja. Cieszy mnie jako społecznika to, że ludzie ostatniej niedzieli wyborczej uwierzyli w swoją sprawczość i siłę swojego głosu. Chcę myśleć, że także działania, prowadzone od 3 lat pod szyldem projektu Tour de Konstytucja – obok wielu innych – przełożyły się na tę wielką obywatelską mobilizację” – powiedział Robert Hojda, szef inicjatywy Tour de Konstytucja i prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

 • Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej

   

 • Nagroda im. Edwarda J. Wende

  Wyróżnia się nią osoby zaangażowane w działalność publiczną, krzewienie
  i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz promocję polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

  O Nagrodzie

  Nagroda im. Edwarda J. Wende jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

   

  Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

  • działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
  • w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
  • bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,
  • bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

  Możliwe jest także przyznawanie wyróżnień inicjatywom i instytucjom/organizacjom spełniającym powyższe kryteria.

   

  Nagroda została ustanowiona w 2003 roku przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądachi odważnego w ich głoszeniu.

  Regulamin

  Regulamin Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Klauzula informacyjna

   

  Partnerzy Nagrody:

  Naczelna Rada Adwokacka

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Partnerzy medialni:

  Rzeczpospolita

  TOK FM

  TVN 24

   

  Partner wspierający:

  Wydawnictwo C. H. Beck

   

  W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  Izabela Milczarek

  tel. 881 603 800,

  e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl

   

  Kapituła

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Przemysław Rosati, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

 • Patron Nagrody

  broken image

  Edward Joachim Wende

   

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.

  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.
 • Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende

  2023 r. XV edycja

  Paweł Juszczyszyn

  Wyróżnienie dla inicjatywy Tour de Konstytucja

  2021, XIV edycja

  Ewa Wrzosek

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

  2019, XIII edycja

  Igor Tuleya

  Wyróżnienie otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  2017, XII edycja

  2015, XI edycja

  2013, X edycja

  2012, IX edycja

  2011, VIII edycja

  2009, VII edycja

  2008, VI edycja

  2007, V edycja

  2006, IV edycja

  2005, III edycja

  2004 r. II edycja

  2003 r. I edycja

 • broken image

  XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek.
  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • - Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody, który wygłosił laudację. Podkreślił w niej, że Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała treści przysięgi prokuratorskiej. - Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  Laudacja dla prokurator Ewy Wrzosek, Laureatki Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Honorowe wyróżnienie otrzymała inicjatywa Nasz Rzecznik, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem.

 • Zobacz relację z uroczystości wręczenia XIV edycji Nagrody

 • broken image

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Małecki (Stowarzyszenie Paryżanie), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Anna Duniewicz (Chcemy Całego Życia), Jagoda Gmachowska (Wiosna bez Barier) i Iwona Kapturzak (Chcemy Całego Życia).

   

 • XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende.

  broken image

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende


  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

  broken image
  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.