• Ewa Wrzosek laureatką Nagrody
  im. Edwarda Wende

   

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z Honorowym Wyróżnieniem

 • XIV edycja Nagrody im. Edwarda Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda
  J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. -  Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody.

 • Laudację wygłosił mecenas Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody. Podkreślił, że Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała treści przysięgi prokuratorskiej. - Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  - Podejmowaliśmy, jako Kapituła decyzję o przyznaniu tegorocznej nagrody i wówczas przypomniałem sobie, także i to co zawsze mówił mój Ojciec, Patron tej nagrody, że przyzwoity prawnik, obywatel i patriota jest gotów zawsze i niezależnie od okoliczności bronić ludzi i tego w co wierzy, być wiernym zasadom, prawu i porządkowi prawnemu demokratycznego państwa prawnego. Nie bez powodu właśnie te kryteria musi spełniać laureat tej właśnie nagrody. I pani Prokurator spełnia je wszystkie. Bez wyjątku.

   

  Szanowna Pani Prokurator, wiem że być może zabrzmi to górnolotnie, ale jako obywatel, prawnik, adwokat i członek kapituły nagrody im. Edwarda Wende chciałbym Pani bardzo podziękować za Pani postawę, odwagę i wierność tym zasadom, które mój Ojciec uważał za najistotniejsze w życiu, nie tylko każdego prawnika, ale każdego człowieka. Dziękuje bardzo - mówił mecenas Jakub Wende.

   

  Laudacja dla prokurator Ewy Wrzosek, Laureatki Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Szanowni Państwo,

   

  dosyć często opowiadałem tę historię, dla mnie ważną, ale dzisiaj opowiedzenie jej po raz kolejny wydaje mi się nie tylko uzasadnione, ale przede wszystkim, niestety bardzo aktualne. Kiedy ponad 20 lat temu zostałem adwokatem, mój Ojciec zaprosił mnie do siebie i wręczył mi swoją togę, w której występował jako pełnomocnik rodziny ś.p. ks. Jerzego Popiełuszki w procesie Toruńskim jego zabójców. Powiedział mi wówczas, że różnica między nami polega na tym, że on miał zaszczyt bronić ludzi naprawdę niewinnych. Miał oczywiście na myśli procesy opozycjonistów, których bronił przed rokiem 1989. Odpowiedziałem mu wówczas, z pełnym przekonaniem, że mam nadzieję tego zaszczytu nie dostąpić.

   

  Nie przewidziałem wówczas, nie przyszło mi do głowy, że raptem 15 lat po tej rozmowie i 26 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przyjdzie nam, obywatelom, prawnikom nie tylko bronić ludzi niewinnych, których władza przy użyciu aparatu ścigania próbuje represjonować, ale przede wszystkim, że przyjdzie nam walczyć o zachowanie w naszym kraju rządów prawa, o Konstytucję, o trójpodział władzy, o demokrację wreszcie. Nie zdawałem sobie sprawy jak krucha ona jest, jak łatwo ludzie wybrani w wolnych wyborach mogą ją deptać, jak słabe mimo wszystko są te gwarancje, które wydawały się nam nienaruszalne. Ta walka trwa już 6 lat i pomimo wielu chwil trudnych, chwil zwątpienia okazało się, że prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni wspierani przez obywateli i organizacje społeczne są w stanie temu niszczeniu demokratycznego państwa prawnego się przeciwstawić. Naturalnie pamiętać trzeba, że ogromne znaczenie w tej ochronie prawa ma i to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, której sposób funkcjonowania, prawo i fundamenty, na których została zbudowana poza oczywistymi korzyściami dają przede wszystkim ochronę przed niszczeniem podwalin państw demokratycznych. Dają nam, obywatelom ochronę przed autorytarnymi zapędami rządzących.

   

  Mówiłem już o sędziach, których postawa, wierność zasadom, etyce zawodowej i zwykłej uczciwości postawiła tamę temu, co partia rządząca usiłowała i nadal usiłuje uczynić z systemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mówiłem o radcach prawnych i adwokatach, którzy bezinteresownie, pro bono bronią obywateli i innych prawników ściganych za uczciwość, wierność zasadom, wyrażanie swoich poglądów, za sprzeciw wobec łamania prawa, Konstytucji, za sprzeciw przeciwko uzależnianiu organów trzeciej władzy od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka postawa wymaga odwagi, zrezygnowania z wygodnego bycia z boku, nieangażowania się, bo tak jest bezpieczniej, bo przecież mamy kredyty, rodziny, pozycję. Taka postawa wymaga patriotyzmu, jak górnolotnie by to nie brzmiało. Jednak musimy pamiętać, że ze względu na wciąż, słabiej lub mocniej funkcjonujące mechanizmy prawne, zarówno sędziowie, radcowie prawni i adwokacji są, w pewien sposób przed represjami władzy chronieni, także dzięki gwarancjom unijnym.
  Tej ochrony natomiast są w zasadzie pozbawieni Prokuratorzy. Prokuratorzy, którzy ze względu na hierarchiczność Prokuratury, na jej bezpośrednie podporzadkowanie politykom, poprzez chociażby ponowne połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego są łatwym celem i to oni, za swoją postawę, uczciwość i zwykłą ludzka przyzwoitość zasługują na słowa najwyższego uznania. W 2016 roku powstało Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia (Przede wszystkim Prawo). Jednym z członków założycieli tego stowarzyszenia jest dzisiejsza Laureatka nagrody imienia Edwarda Wende. Państwo już wiecie kto nią jest, ale pozwólcie, że jeszcze przez chwilę nie wymienię nazwiska. Dzisiaj Lex Super Omnia stowarzysza około trzystu Prokuratorów, trzystu na sześć tysięcy prokuratorów w Polsce. To jest pięć procent. Chciałoby się powiedzieć tylko pięć procent, ale jeśli pamiętać
  o warunkach w jakich działają, ile ryzykują to trzeba powiedzieć - aż pięć procent. I mówiąc o ryzyku nie przesadzam ani trochę. To właśnie prokuratorzy, członkowie Stowarzyszenia Lex Super Omnia są wysyłani, z dnia na dzień na delegacje do jednostek oddalonych o setki kilometrów od ich domów i rodzin, prowadzi się wobec nich postępowania dyscyplinarne pod pozorem przewinień dyscyplinarnych, których nie popełnili, prowadzi się wreszcie wobec nich postępowania karne, za wykonywanie swojej pracy, za wierność zasadom i ślubowaniu prokuratorskiemu. Tak jak ma to miejsce wobec dzisiejszej Laureatki, za wszczęcie postępowania w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Tak, dzisiaj toczy się, obok czterech postępowań dyscyplinarnych, postępowanie karne w sprawie prokuratora, pani Prokurator, która wykonywała swoje obowiązki, za to, że zgodnie z przysięgą stała na straży prawa i praworządności. Tyle, że tym razem to członkowie władzy mogli być, jeżeli na to wskazałby zgromadzony materiał dowodowy, podmiotem tego postępowania. Członkowie władzy, którzy naruszyli prawo i praworządność. Wydaje się nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawnym, a jednak.

   

  Przyszedł czas by ujawnić nazwisko dzisiejszej Laureatki. Proszę Państwa, Laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende została pani Prokurator Ewa Wrzosek.

   

  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, zwłaszcza tym którzy nie są prawnikami treść przysięgi prokuratorskiej, której wierności swoją postawą i decyzjami dochowuje nasza Laureatka:

   

  Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

   

  Tę przysięgę składają wszyscy prokuratorzy, niestety jednak wielu z nich, z różnych powodów szybko o niej zapomina. Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała. Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  I na koniec. Kiedy przeczytałem raz jeszcze regulamin nagrody imienia mego Ojca, warunki jakie musi spełniać jej Laureat, to oczywiście przyszło mi do głowy wiele nazwisk sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, ale także społeczników czy obywateli, którzy walczą o rządy prawa w Polsce. Podejmowaliśmy, jako Kapituła decyzję o przyznaniu tegorocznej nagrody i wówczas przypomniałem sobie, także i to co zawsze mówił mój Ojciec, Patron tej nagrody, że przyzwoity prawnik, obywatel i patriota jest gotów zawsze i niezależnie od okoliczności bronić ludzi i tego w co wierzy, być wiernym zasadom, prawu i porządkowi prawnemu demokratycznego państwa prawnego. Nie bez powodu właśnie te kryteria musi spełniać laureat tej właśnie nagrody. I pani Prokurator spełnia je wszystkie. Bez wyjątku.

   

  Szanowna Pani Prokurator, wiem że być może zabrzmi to górnolotnie, ale jako obywatel, prawnik, adwokat i członek kapituły nagrody im. Edwarda Wende chciałbym Pani bardzo podziękować za Pani postawę, odwagę i wierność tym zasadom, które mój Ojciec uważał za najistotniejsze w życiu, nie tylko każdego prawnika, ale każdego człowieka. Dziękuję bardzo.

   

  Laudację wygłosił mecenas Jakub Wende

   

 • Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem - podczas kampanii społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich - Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

  Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Małecki (Stowarzyszenie Paryżanie), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Anna Duniewicz (Chcemy Całego Życia), Jagoda Gmachowska (Wiosna bez Barier) i Iwona Kapturzak (Chcemy Całego Życia).
 • Zapraszamy do obejrzenia transmisji z XIV edycji Nagrody

 • Nagroda im. Edwarda J. Wende

  Wyróżnia się nią osoby zaangażowane w działalność publiczną, krzewienie
  i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz promocję polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

  Od 2003 r. Nagroda im. Edwarda J. Wende trafia do prawników i osób zaangażowanych w działalność publiczną za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego. Jej organizatorami są Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski.

   

  Regulamin Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Partnerzy Nagrody:

  Rzeczpospolita
  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Organizację Nagrody wspierają:

  Wydawnictwo C. H. Beck
  Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni

  O Nagrodzie

  Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądach
  i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

   

  Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

   

  Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

  • działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
  • w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
  • bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,
  • bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

   

  Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Przemysław Rosati (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

 • Patron Nagrody

  Edward Joachim Wende

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.


  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.

 • Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende

  2021, XIV edycja

  Ewa Wrzosek

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

  2019, XIII edycja

  Igor Tuleya

  Wyróżnienie otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  2017, XII edycja

  2013, X edycja

  2012, IX edycja

  2011, VIII edycja

  2009, VII edycja

  2008, VI edycja

  2007, V edycja

  2006, IV edycja

  2005, III edycja

  2004 r. II edycja

  2003 r. I edycja

 • XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende.

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende


  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

   

  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

  ×
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Podstawowe informacje
  
  Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalna 5/3. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fdp@fdp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
  
  Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji dla Polski www.fdp.org.pl.
  
  W Fundacji dla Polski, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
  
  Gromadzone dane nie są poddawane profilowaniu.
  
  Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
  
  Dane przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. W przypadku wydarzeń realizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuży okres, odpowiednią informację udostępniamy przy zapisie na wydarzenie.
  
  Polityka prywatności strony Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca znajduje się pod linkiem: www.funduszobywatelski.pl
  
  Prawa osób, których dane przetwarzamy
   
  Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( o ile zgoda jest podstawą przetwarzania) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osoby, których dane przetwarzamy mogą wysłać swój sprzeciw na adres mailowy: fdp@fdp.org.pl.
  
  Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT
  
  Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Fundacji dla Polski, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
  
  Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze. Dostęp do naszych dysków mają pracownicy firm przetwarzających administrowane przez nas dane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania, działających w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
  
  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)
  
  Strona internetowa www.fdp.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk.
  
  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.  
  
  Dane darczyńców Fundacji dla Polski
  
  Fundację dla Polski oraz zarządzane przez nią Fundusze można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
  
  Dane darczyńców przetwarzamy w systemie Windows oraz w dokumentacji księgowej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Fundacja dla Polski jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.
  
  Raz w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: fdp@fdp.org.pl. Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
  
  Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania.
  
  Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).
  
  Dane osób, które przekazały nam 1% przetwarzamy w systemie Windows. Dane te nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: informacja@fdp.org.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
  
   
  Dane subskrybentów newslettera Funduszu Obywatelskiego
  
  Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w naszych bazach danych. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
  
  Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: fdp@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).
  
   
  Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez Fundusz Obywatelski?
  
  Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przechowuje i przetwarza dane osobowe w systemie Windows i bazie danych do zarządzania relacjami. Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców, osób które przekazały 1% , subskrybentów newslettera, osób z mediów, współpracowników, wolontariuszy oraz innych osób kontaktujących się z Funduszem Obywatelskim. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w naszej bazie danych z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.
  
  Dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski
  
  W czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację dla Polski mogą być wykonywane fotografie, na których utrwalany będzie wizerunek osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, a także na stronach internetowych partnerów i współorganizatorów danych wydarzeń.
  
  Wizerunki utrwalone na fotografiach będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyłącznie w celu informowania o działalności Fundacji i jej promocji i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi (np. imionami i nazwiskami). Dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej, niż do momentu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  
  Gromadzone dane nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego.
  
  
  Zakres i zmiana Polityki Prywatności
  
  Nasze Witryny (www.fdp.org.pl, www.mif.edu.pl, www.funduszobywatelski.pl) zawierają łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), ochrona twoich danych osobowych jest regulowana przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
  
  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach. Korzystanie przez użytkownika ze strony= po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
  
  
  Kontakt i dodatkowe informacje
  
  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.
  
  Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 22 października 2019 r.