• Ewa Wrzosek laureatką Nagrody
  im. Edwarda J. Wende

   

  Inicjatywa Nasz Rzecznik z Honorowym Wyróżnieniem

 • XIV edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  8 września 2021 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. Edwarda
  J. Wende. Laureatką XIV edycji Nagrody została prokurator Ewa Wrzosek. -  Dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią - mówił Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody.

 • Laudację wygłosił mecenas Jakub Wende, członek Kapituły Nagrody. Podkreślił, że Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała treści przysięgi prokuratorskiej. - Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  - Podejmowaliśmy, jako Kapituła decyzję o przyznaniu tegorocznej nagrody i wówczas przypomniałem sobie, także i to co zawsze mówił mój Ojciec, Patron tej nagrody, że przyzwoity prawnik, obywatel i patriota jest gotów zawsze i niezależnie od okoliczności bronić ludzi i tego w co wierzy, być wiernym zasadom, prawu i porządkowi prawnemu demokratycznego państwa prawnego. Nie bez powodu właśnie te kryteria musi spełniać laureat tej właśnie nagrody. I pani Prokurator spełnia je wszystkie. Bez wyjątku.

   

  Szanowna Pani Prokurator, wiem że być może zabrzmi to górnolotnie, ale jako obywatel, prawnik, adwokat i członek kapituły nagrody im. Edwarda Wende chciałbym Pani bardzo podziękować za Pani postawę, odwagę i wierność tym zasadom, które mój Ojciec uważał za najistotniejsze w życiu, nie tylko każdego prawnika, ale każdego człowieka. Dziękuje bardzo - mówił mecenas Jakub Wende.

   

  Laudacja dla prokurator Ewy Wrzosek, Laureatki Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Szanowni Państwo,

   

  dosyć często opowiadałem tę historię, dla mnie ważną, ale dzisiaj opowiedzenie jej po raz kolejny wydaje mi się nie tylko uzasadnione, ale przede wszystkim, niestety bardzo aktualne. Kiedy ponad 20 lat temu zostałem adwokatem, mój Ojciec zaprosił mnie do siebie i wręczył mi swoją togę, w której występował jako pełnomocnik rodziny ś.p. ks. Jerzego Popiełuszki w procesie Toruńskim jego zabójców. Powiedział mi wówczas, że różnica między nami polega na tym, że on miał zaszczyt bronić ludzi naprawdę niewinnych. Miał oczywiście na myśli procesy opozycjonistów, których bronił przed rokiem 1989. Odpowiedziałem mu wówczas, z pełnym przekonaniem, że mam nadzieję tego zaszczytu nie dostąpić.

   

  Nie przewidziałem wówczas, nie przyszło mi do głowy, że raptem 15 lat po tej rozmowie i 26 po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przyjdzie nam, obywatelom, prawnikom nie tylko bronić ludzi niewinnych, których władza przy użyciu aparatu ścigania próbuje represjonować, ale przede wszystkim, że przyjdzie nam walczyć o zachowanie w naszym kraju rządów prawa, o Konstytucję, o trójpodział władzy, o demokrację wreszcie. Nie zdawałem sobie sprawy jak krucha ona jest, jak łatwo ludzie wybrani w wolnych wyborach mogą ją deptać, jak słabe mimo wszystko są te gwarancje, które wydawały się nam nienaruszalne. Ta walka trwa już 6 lat i pomimo wielu chwil trudnych, chwil zwątpienia okazało się, że prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni wspierani przez obywateli i organizacje społeczne są w stanie temu niszczeniu demokratycznego państwa prawnego się przeciwstawić. Naturalnie pamiętać trzeba, że ogromne znaczenie w tej ochronie prawa ma i to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, której sposób funkcjonowania, prawo i fundamenty, na których została zbudowana poza oczywistymi korzyściami dają przede wszystkim ochronę przed niszczeniem podwalin państw demokratycznych. Dają nam, obywatelom ochronę przed autorytarnymi zapędami rządzących.

   

  Mówiłem już o sędziach, których postawa, wierność zasadom, etyce zawodowej i zwykłej uczciwości postawiła tamę temu, co partia rządząca usiłowała i nadal usiłuje uczynić z systemem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mówiłem o radcach prawnych i adwokatach, którzy bezinteresownie, pro bono bronią obywateli i innych prawników ściganych za uczciwość, wierność zasadom, wyrażanie swoich poglądów, za sprzeciw wobec łamania prawa, Konstytucji, za sprzeciw przeciwko uzależnianiu organów trzeciej władzy od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka postawa wymaga odwagi, zrezygnowania z wygodnego bycia z boku, nieangażowania się, bo tak jest bezpieczniej, bo przecież mamy kredyty, rodziny, pozycję. Taka postawa wymaga patriotyzmu, jak górnolotnie by to nie brzmiało. Jednak musimy pamiętać, że ze względu na wciąż, słabiej lub mocniej funkcjonujące mechanizmy prawne, zarówno sędziowie, radcowie prawni i adwokacji są, w pewien sposób przed represjami władzy chronieni, także dzięki gwarancjom unijnym.
  Tej ochrony natomiast są w zasadzie pozbawieni Prokuratorzy. Prokuratorzy, którzy ze względu na hierarchiczność Prokuratury, na jej bezpośrednie podporzadkowanie politykom, poprzez chociażby ponowne połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego są łatwym celem i to oni, za swoją postawę, uczciwość i zwykłą ludzka przyzwoitość zasługują na słowa najwyższego uznania. W 2016 roku powstało Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia (Przede wszystkim Prawo). Jednym z członków założycieli tego stowarzyszenia jest dzisiejsza Laureatka nagrody imienia Edwarda Wende. Państwo już wiecie kto nią jest, ale pozwólcie, że jeszcze przez chwilę nie wymienię nazwiska. Dzisiaj Lex Super Omnia stowarzysza około trzystu Prokuratorów, trzystu na sześć tysięcy prokuratorów w Polsce. To jest pięć procent. Chciałoby się powiedzieć tylko pięć procent, ale jeśli pamiętać
  o warunkach w jakich działają, ile ryzykują to trzeba powiedzieć - aż pięć procent. I mówiąc o ryzyku nie przesadzam ani trochę. To właśnie prokuratorzy, członkowie Stowarzyszenia Lex Super Omnia są wysyłani, z dnia na dzień na delegacje do jednostek oddalonych o setki kilometrów od ich domów i rodzin, prowadzi się wobec nich postępowania dyscyplinarne pod pozorem przewinień dyscyplinarnych, których nie popełnili, prowadzi się wreszcie wobec nich postępowania karne, za wykonywanie swojej pracy, za wierność zasadom i ślubowaniu prokuratorskiemu. Tak jak ma to miejsce wobec dzisiejszej Laureatki, za wszczęcie postępowania w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Tak, dzisiaj toczy się, obok czterech postępowań dyscyplinarnych, postępowanie karne w sprawie prokuratora, pani Prokurator, która wykonywała swoje obowiązki, za to, że zgodnie z przysięgą stała na straży prawa i praworządności. Tyle, że tym razem to członkowie władzy mogli być, jeżeli na to wskazałby zgromadzony materiał dowodowy, podmiotem tego postępowania. Członkowie władzy, którzy naruszyli prawo i praworządność. Wydaje się nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawnym, a jednak.

   

  Przyszedł czas by ujawnić nazwisko dzisiejszej Laureatki. Proszę Państwa, Laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende została pani Prokurator Ewa Wrzosek.

   

  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, zwłaszcza tym którzy nie są prawnikami treść przysięgi prokuratorskiej, której wierności swoją postawą i decyzjami dochowuje nasza Laureatka:

   

  Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

   

  Tę przysięgę składają wszyscy prokuratorzy, niestety jednak wielu z nich, z różnych powodów szybko o niej zapomina. Pani prokurator Ewa Wrzosek nie zapomniała. Wydawałoby się, że przecież to nic nadzwyczajnego, przecież tak właśnie powinien się zachowywać prokurator. I byłaby to prawda w normalnych czasach. Jednak dzisiaj taka postawa nie tylko, jak się okazuje nie jest powszechna, ale zasługuje na to by o niej mówić, by przypominać i doceniać. Bo dzięki takim ludziom jak Pani Ewa Wrzosek, demokracja i prawo w Polsce jednak, mimo wszystko się bronią.

   

  I na koniec. Kiedy przeczytałem raz jeszcze regulamin nagrody imienia mego Ojca, warunki jakie musi spełniać jej Laureat, to oczywiście przyszło mi do głowy wiele nazwisk sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, ale także społeczników czy obywateli, którzy walczą o rządy prawa w Polsce. Podejmowaliśmy, jako Kapituła decyzję o przyznaniu tegorocznej nagrody i wówczas przypomniałem sobie, także i to co zawsze mówił mój Ojciec, Patron tej nagrody, że przyzwoity prawnik, obywatel i patriota jest gotów zawsze i niezależnie od okoliczności bronić ludzi i tego w co wierzy, być wiernym zasadom, prawu i porządkowi prawnemu demokratycznego państwa prawnego. Nie bez powodu właśnie te kryteria musi spełniać laureat tej właśnie nagrody. I pani Prokurator spełnia je wszystkie. Bez wyjątku.

   

  Szanowna Pani Prokurator, wiem że być może zabrzmi to górnolotnie, ale jako obywatel, prawnik, adwokat i członek kapituły nagrody im. Edwarda Wende chciałbym Pani bardzo podziękować za Pani postawę, odwagę i wierność tym zasadom, które mój Ojciec uważał za najistotniejsze w życiu, nie tylko każdego prawnika, ale każdego człowieka. Dziękuję bardzo.

   

  Laudację wygłosił mecenas Jakub Wende

   

 • Inicjatywa Nasz Rzecznik z honorowym wyróżnieniem

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy, która połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; w sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO - niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem - podczas kampanii społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich - Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

  Na zdjęciu (od lewej): Łukasz Małecki (Stowarzyszenie Paryżanie), Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Anna Duniewicz (Chcemy Całego Życia), Jagoda Gmachowska (Wiosna bez Barier) i Iwona Kapturzak (Chcemy Całego Życia).
 • Zapraszamy do obejrzenia transmisji z XIV edycji Nagrody

 • Nagroda im. Edwarda J. Wende

  Wyróżnia się nią osoby zaangażowane w działalność publiczną, krzewienie
  i podnoszenie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa oraz promocję polskiego i europejskiego dorobku prawnego.

  Od 2003 r. Nagroda im. Edwarda J. Wende trafia do prawników i osób zaangażowanych w działalność publiczną za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego. Jej organizatorami są Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski.

   

  Regulamin Nagrody im. Edwarda J. Wende

   

  Partnerzy Nagrody:

  Rzeczpospolita
  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

   

  Organizację Nagrody wspierają:

  Wydawnictwo C. H. Beck
  Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni

  O Nagrodzie

  Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski z inicjatywy rodziny Wende w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – w czasach PRL obrońcy politycznie prześladowanych, po 1989 roku senatora i posła, niezależnego w poglądach
  i odważnego w ich głoszeniu, pierwszego po wojnie Konsula Honorowego Luksemburga w Polsce, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

   

  Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.

   

  Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które:

  • działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,
  • w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,
  • bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego,
  • bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela.

   

  Kapituła Nagrody im. Edwarda J. Wende

  W skład Kapituły Nagrody im. Edwarda J. Wende wchodzą: Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowa Przewodnicząca Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Przemysław Rosati (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski (Rzeczpospolita) i Katarzyna Batko-Tołuć (Fundacja dla Polski).

 • Patron Nagrody

  Edward Joachim Wende

  Edward Joachim Wende, prawnik, adwokat, w czasach PRL obrońca politycznie prześladowanych, w tym ks. Jerzego Popiełuszki, po 1989 roku senator i poseł III RP, z inicjatywy fundatorów – członków rodziny Wende – stał się patronem funduszu wspierającego rozwój kultury prawnej w Polsce.


  Głównym zadaniem funduszu jest promowanie osób szczególnie zasłużonych, które mogą być, podobnie jak patron nagrody, wzorem do naśladowania dla prawników i osób publicznych.

 • Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende

  2021, XIV edycja

  Ewa Wrzosek

  Honorowe wyróżnienie dla inicjatywy Nasz Rzecznik odebrała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich

  2019, XIII edycja

  Igor Tuleya

  Wyróżnienie otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  2017, XII edycja

  2015, XI edycja

  2013, X edycja

  2012, IX edycja

  2011, VIII edycja

  2009, VII edycja

  2008, VI edycja

  2007, V edycja

  2006, IV edycja

  2005, III edycja

  2004 r. II edycja

  2003 r. I edycja

 • XIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

  23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E. J. Wende.

  Sędzia Igor Tuleya Laureatem XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende


  Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

   

  Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.

  Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

  ×
  Terms & Conditions
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) w celu przekazywania informacji o działalności Fundacji. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  Privacy Policy
  Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski
  
  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl. 
  
  Kontakt
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
  
  Darowizny
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  
  1%
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
  
  Prowadzenie fanpage'ów w mediach społecznościowych 
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Funduszu im. Edwarda J. Wende na Facebooku, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.
  
  Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage'u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage'u.
  
  Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe
  W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 
  1.	PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, 
  2.	Facebook Ireland Limited, 
  3.	FreshMail Sp.z o.o.,
  4.	CRM Salesforce,
  5.	Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
  6.	Google,
  7.	Cyberfolks,
  8.	Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
  9.	Banki obsługujące płatności,
  10. 	FaniPay i Tpay / Krajowy Integrator Płatności S.A.
  
  Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  
  Twoje prawa 
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
  •	dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
  •	kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  •	sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  •	usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  •	ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
  
  Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 
  
  Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  
  Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
  
  Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski. 
  
  Pliki cookies
  
  Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).
  
  Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  
  Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
  
  Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.