Fundacja dla Polski


Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych, lub zbliżonych celach w  zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, opieki  socjalnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury  fizycznej  i  sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska i rozwoju demokracji.


 

 

 


  • Fundusz Obywatelski

    Fo

    Fundusz Obywatelski jest funduszem grantowym. Powstał, by wspierać działania osób prywatnych, organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.

    https://www.funduszobywatelski.pl

    Więcej

Fundusz Obywatelski poszukuje inicjatyw, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do rozmowy mimo różnic. Termin składania wniosków 26 września do godz. 14:00.

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

PRACA

Fundacja dla Polski poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik/Kierowniczka biura (ref. 2/2019)

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu:  

https://ogloszenia.ngo.pl/303338-kierownik-kierowniczka-biura-fundacja-dla-polski.html

Poradnik dla tych, którzy
chcą pomagać, ale nie wiedzą jak

Powered by Siteor.pl | © 2019 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności