Fundacja dla PolskiXIII edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

Drukuj
1 2 3

 

 

Fundacja dla Polski – gospodarz Funduszu im. Edwarda J. Wende oraz dziennik Rzeczpospolita – partner Nagrody ogłaszają XIII edycję Nagrody im. Edwarda J. Wende. Termin zgłaszania Kandydatów do Nagrody wydłużylismy do 12 maja br.

Nagroda im. E.J. Wende jest przyznawana od 2003 roku prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego i nauki prawa.

 

Kapituła Nagrody przyzna Nagrodę im. Edwarda J. Wende osobie, która:

- działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu,

- w swojej działalności wyróżniła się odwagą cywilną i niezłomnością zasad,

- bezinteresownie działa na rzecz dobra publicznego.

 

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Czesław Bielecki, sędzia Teresa Romer, prof. Jerzy Buzek, George Dobry, mec. Andrzej Kalwas, prof. Leon Kieres, ks. Jan Sikorski, bp Zdzisław Tranda, adw. Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, adw. Jakub Wende, Piotr Wende, adw. Tadeusz Wolfowicz, prof. Andrzej Zoll, adw. Andrzej Zwara, adw. Jacek Trela, Jan Maria Rokita (Laureat 2003), prof. Witold Kulesza (Laureat 2004), prof. Marek Safjan (Laureat 2006), adw. Jacek Taylor (Laureat 2007), adw. Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), prof. Stanisław Waltoś (Laureat 2009), prof. Adam D. Rotfeld (Laureat 2012), adw. Mikołaj Pietrzak (laureat 2013), prof. Karol Modzelewski (Laureat 2015), prof. Jerzy Zajadło (Laureat 2017) oraz przedstawiciel „Rzeczpospolitej” i Fundacji dla Polski.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rekomendowanie Kapitule kandydatur do Nagrody.

 

Formularz zgłaszania kandydatur do Nagrody

Regulamin Nagrody

 

Formularza zgłoszenia prosimy przesłać na adres Fundacji dla Polski:

ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa(decyduje data stempla pocztowego)

lub

e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl
 

do dnia 12 maja 2019r.

 

 

Formularz zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Nagrody można uzyskać w biurze Fundacji dla Polski: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, tel. (22) 370 25 03, e-mail: fundusz.wende@fdp.org.pl lub na stronie www.fdp.org.pl/nagroda-im.-edwarda-j.-wende.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusz im. Edwarda J. Wende,  zarządzany przez Fundacje dla Polski, powstał w 2003 roku, by promować wartości bliskie nam wszystkim: praworządność, sprawiedliwość społeczną, równość wobec prawa oraz ideały konstytucyjne.
Patronem Nagrody jest adwokat Edward Wende, który w latach 70. i 80. XX wieku bronił osoby prześladowane w czasach komunizmu ze względów politycznych. Po roku 1989 był senatorem, posłem na Sejm oraz sędzią Trybunału Stanu.
Fundusz przyznaje Nagrodę im. Edwarda J. Wende. Otrzymują ją osoby wybitne, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego. Są to zarówno prawnicy, jak i osoby zaangażowane w rozwój kultury prawnej. Nagrodę przyznaje powołana w tym celu Kapituła Nagrody im Edwarda J. Wende.

 

 


Powered by Siteor.pl | © 2019 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności