Fundacja dla PolskiSędzia Igor Tuleya Laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende, twórcy inicjatywy #Wolne Sądy z wyróżnieniem

23 października 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie została wręczona Nagroda im. E.J. Wende. Laureatem XIII edycji Nagrody został Pan Sędzia Igor Tuleya. Honorowe wyróżnienie, przyznane po raz pierwszy w historii nagrody, trafiło do czterech osób współtworzących inicjatywę #Wolne Sądy.

Kapituła Nagrody wyróżniła Sędziego Igora Tuleyę, Laureata XIII edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, za rzetelność zawodową w wykonywaniu pracy sędziego, wytrwałość, niezłomność oraz wysoki poziom niezależności intelektualnej. Kapituła zwróciła także uwagę na przygotowywane przez Sędziego uzasadnienia do orzeczeń. Sędzia Tuleya  interpretując przepisy prawa oraz analizując materiał dowodowy argumentuje, zdaniem Kapituły, jasno, logicznie, rzeczowo i konsekwentnie, jednocześnie posługując się językiem zrozumiałym dla obywateli.

Sędzia Igor Tuleya orzekał w wielu ważnych sprawach, w których reprezentował wyraźną i jednoznaczną postawę w obronie konstytucyjnych wartości państwa prawa, niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziego.

 

Po raz pierwszy w historii Nagrody, Kapituła przyznała Honorowe Wyróżnienie, które otrzymali: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy. Zdaniem Kapituły Inicjatywa #Wolne Sady pełni ważną społecznie rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie oraz związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

 

Nagroda imienia Edwarda J. Wende została ustanowiona w 2003 r. przez Fundację dla Polski w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata, w PRL obrońcy w sprawach politycznych, po 1989 r. senatora i posła, pierwszego po wojnie konsula honorowego Luksemburga w Polsce.

Nagrodę otrzymują osoby zaangażowane w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa.

 

 


Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności