Fundacja dla PolskiPROJEKT "LEPSZY START - SPEŁNIONE W DZIAŁANIU"

 

Młode kobiety, żyjące w środowiskach marginalizowanych, dorastają w poczuciu niesprawiedliwości, bezsilności, braku perspektywy i stanowią, z dużym prawdopodobieństwem, grupę przyszłych bezrobotnych, klientek pomocy społecznej. Pozbawione pozytywnych wzorów społecznych nie uczą się jak odkrywać i rozwijać własny potencjał, jak dążyć do stawania się odpowiedzialnymi i przedsiębiorczymi. Ich środowisko życia ogranicza im dostęp do wiedzy ekonomicznej rozumianej jako praktyczne narzędzie pomocne w planowaniu i dokonywaniu wyborów. Nie wiedzą więc, jak nabywać umiejętności, które pomogą im się zatrudnić, jak znaleźć pracę odpowiadającą ich kompetencjom, jakie są ich prawa i jaką ścieżkę edukacyjną wybrać. Zamiast tego powielają scenariusze życia swoich rodziców, którzy często uzależnieni są od pomocy społecznej.

 

Celem projektu jest wsparcie możliwości edukacji i kariery zawodowej młodych kobiet ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W dłuższej perspektywie działania te umożliwią kobietom przezwyciężenie negatywnych skutków tradycyjnych wzorów życia i stereotypów oraz wyrwanie się z błędnego koła biedy i patologii. Ich sukces będzie sukcesem całej społeczności. To, że znajdą pracę, która zapewni im utrzymanie, odciąży budżet pomocy społecznej zasilany przez podatników. Projekt wykorzystuje wiedzę i doświadczenie pracowników firmy Alcatel-Lucent, którzy biorą udział w projekcie jako wolontariusze.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 

1. Szkolenia „Plan dla zmian” dotyczą najważniejszych życiowych wyzwań, przed którymi stoją młode kobiety ze środowisk niezamożnych i marginalizowanych. Szkolenia mają za zadanie motywować młode kobiety do działania, promować postawy przedsiębiorcze, budować niezbędne umiejętności życiowe oraz uświadamiać im ich prawa i znaczenie równości płci we wszystkich sferach społecznego i prywatnego życia. Podczas szkoleń młode uczestniczki zdobywają wiedzę o swych prawach i nabywają umiejętności jak odkrywać własny potencjał, kompetencje i poczucie wartości, tak by móc zaplanować ścieżkę kariery zawodowej lub edukacyjnej.

 

2. Warsztat zarządzania osobistymi finansami, który wyposaża młode osoby w niezbędna wiedzę na temat zarządzania domowym budżetem oraz planowania finansowego; W trakcie warsztatu uczestniczki projektu uczą się m.in. dlaczego warto oszczędzać i jak to czynić, poznają też jakie mogą być konsekwencje własnych decyzji finansowych. 

 

3. Doradztwo zawodowe pomaga uczestniczkom odkryć ich społeczne i zawodowe kompetencje oraz zdecydować o dalszym rozwoju zawodowym (zatrudnienie, własny biznes). Kobiety, które chcą podjąć pracę, zdobywają wiedzę o najważniejszych cechach i kompetencjach dobrego pracownika (umiejętnościach komunikacyjnych, pracy w grupie, otwartości na wyzwania), a także o prawie pracy i prawach w miejscu pracy. Kobiety, które chcą otworzyć własny biznes, zdobywają wiedzę o prawach i regulacjach dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej, uczą się, jak przygotować biznes plan.

 

4. Stypendia przyznawane w ramach Funduszu Stypendialnego Ekonomia na Ulicy pomagają młodym kobietom w realizacji ich zawodowych i edukacyjnych planów. Środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu w jednym z  trzech obszarów: rozpoczęcie lub kontynuacja edukacji, poszukiwanie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

5. Kluby kobiet dają uczestniczkom możliwość regularnych spotkań i przestrzeń do rozmów o sprawach dla nich ważnych, takich jak rozwój zawodowy i intelektualny, praca, życie prywatne. Uczestniczki współdecydują, o tym jakie dodatkowe kompetencje chciałyby rozwinąć, kogo zaprosić na spotkanie, z kim porozmawiać, tak aby spotkania te były dla nich inspiracją. W organizację klubów kobiet zaangażowani są także pracownicy firmy Alcatel-Lucent. 

 

6. Relacje filmowe
W pierwszym roku realizacji projektu powstał krótki film prezentujący najważniejsze cele powyżej opisanych działań oraz główne motywy zaangażowania pracowników firmy Alcatel-Lucent jako wolontariuszy.

"Lepszy start - spełnione w działaniu" - film 2010

 

W kolejnym roku kamera towarzyszyła uczestniczkom projektu od samego początku, dzięki czemu możliwe było ukazanie w filmie zmiany, jaka zaszła w dziewczynach w ciągu kilku miesięcy wspólnej pracy na szkoleniach i warsztatach oraz w trakcie spotkań klubów.

"Lepszy start - spełnione w działaniu" - film 2011

"A better start - fulfilled through action" - movie 2011

 

W ramach najnowszej edycji projektu "Lepszy start - Spełnione w działaniu" finansowanego przez Alcatel Lucent Foundation, przeprowadziliśmy cykl szkoleń i warsztatów dla młodych kobiet przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Uczestniczki projektu miały szansę odkryć swój potencjał i opracować indywidualny plan swojego rozwoju. 13 dziewcząt otrzymało stypendia na realizację swoich przedsięwzięć edukacyjnych i zawodowych.

"Lepszy start - spełnione w działaniu" - film 2013

"A better start - fulfilled through action" - movie 2013

 

Ciekawa forma zaangażowania w projekt wolontariuszy i wolontariuszek zwróciła uwagę autorów raportu o społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Alcatel-Lucent. W tym ponad 100-stronicowym raporcie prezentującym działania z całego świata zamieszczona została między innymi informacja o tym, co w ramach projektu "Lepszy start - spełnione w działaniu" zrealizowane zostało w 2011 roku. Do notki dołączono link do filmu (strona 131 raportu). Alcatel-Lucent-CR-Report-2011-EN.pdf


Podsumowanie działań projektu w latach 2009-2011:
Dotychczas w projekcie wzięło udział 40 młodych kobiet - podopiecznych trzech organizacji pozarządowych (dwóch z Bydgoszczy - Fundacji „Wiatrak” i Stowarzyszenia „Gineka” oraz jednej z Warszawy - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, „Przywrócić dzieciństwo”). 

 

Stypendia otrzymało łącznie 28 dziewcząt. Otrzymane środki przeznaczyły w większości na przygotowania do rozpoczęcia działalności zawodowej w branży usługowej, w tym udział w kursach lub zakup sprzętu (fryzjerstwo, gastronomia, języki obce, prawo jazdy), jak również na kontynuację nauki (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej).

 

Opracowana została też publikacja "Prezent dla Przyjaciółki", przeznaczona dla młodych kobiet ze środowisk niezamożnych i zagrożonych marginalizacją, zawierająca najważniejsze informacje (teorię, praktyczne porady, psychozabawy) dla kobiet pragnących się usamodzielnić i podjąć pracę.

 

Okres realizacji projektu: 2009 – 2014 r.

Wsparcie finansowe projektu: Alcatel Lucent Foundation

 

Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności