Fundacja dla Polski


Fundator Nagrody

Partner i Sponsor II nagrody

Patronat Medialny

Patronat Honorowy


FUNDUSZ IM. MAŁGORZATY BACZKO I PIOTRA ZAKRZEWSKIEGO


„Tworzyć z otoczenia i dla otoczenia.”


Architektura to przestrzeń życia – życia konkretnych ludzi w konkretnym środowisku. Młodzi adepci architektury uczą się na początku swej zawodowej drogi dokonywać wyborów pomiędzy korzyściami inwestorów i środowiska naturalnego. Na te decyzje wpływają także ich własne marzenia o dobrej pracy i uznaniu. Konieczność pogodzenia tych często sprzecznych celów wymaga poznania dobrego drogowskazu, kierującego ich uwagę na odpowiedzialne użycie przestrzeni, materiałów, energii.

 

Małgorzata Baczko i Piotr Zakrzewski – polscy architekci, rozwijający swą karierę w latach 1975-1996 we Francji, są wzorcem doskonałym. Ich rygorystyczny warsztat inżynierski połączony z romantyczną ekspresją plastyczną, a przede wszystkim nowatorskie rozwinięcie myśli ekologicznej w architekturze mają światowe znaczenie.

 

Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół pomaga młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego.
Od 2013 r. fundatorem Funduszu jest firma Archicom SA. 


Działania
Fundusz przyznaje coroczną Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Do konkursu zgłaszane są prace z zakresu:

 • budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),
 • renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,
 • rewaloryzacji blokowisk.

W ocenie prac uwzględnia się szczególnie zastosowanie proekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Nagroda w wysokości 10.000 zł umożliwia dalszy rozwój zawodowy zwycięzcy.

Od 2009 r. dzięki współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – konkurs zyskał dodatkową kategorię, w ramach której oceniane są projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej.

Fundacja dla Polski w imieniu Fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi.
 

Jury 2016 r.:

 • arch. Stanisław Fiszer - Przewodniczący Jury
 • inż. Michel Cova i Lucyna Cova /z jednym głosem/
 • Tadeusz Baczko
 • Karol Sachs i Krystyna Vinaver /z jednym głosem/
 • arch. Dorota Jarodzka-Śródka
 • arch. Kazimierz Śródka
 • arch. Marta Grządziel
 • arch. Janusz Pachowski
 • arch. Maciej Zaborowski
 • arch. Sławomir Żak
 • Włodzimierz Grudziński

Patronaty (XVI edycji Nagrody Architektonicznej):

 • Partnerem i Sponsorem 'Nagrody TISE' jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE)
 • Patrnerem Nagrody Specjalnej jest Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski
 • Patronat medialny: "ARCHITEKTURA-MURATOR", Wyborcza DOM - środowy dodatek do Gazety Wyborczej
 • Patronat honorowy: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, Prezes Zarządu Głównego SARP Mariusz Ścisło, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - prof. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej - prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu dr. Jerzy Ilkosz
Powered by Siteor.pl | © 2020 Fundacja dla Polski | Polityka prywatności